- - - KINOLOGIE - - -

Vzpomeň si na film, pro který platí obě následující kritéria:
Významná rekvizita: Počítač nebo robot s (téměř) lidskou inteligencí
Místo děje: Na pirátské lodi

Další zadání