- - - KINOLOGIE - - -

Vzpomeň si na film, pro který platí obě následující kritéria:
Žánr: Detektivka nebo kriminálka
Významná rekvizita: Kašna, fontána nebo vodopád

Další zadání