BFE8671E8659E462EA2EB3CEC032DE18371D1DA2A05F24CEB55B8D3569F80908

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

9531C448EFD65C69F293680F3716468634301D7CBA81AACB0E3B106A2990AC34

Mám tušení, že právě teď neukazujete svým prstem na číslo 1, 4 ani 12, takže je přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.