- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0, bodu=5, $$-4 \cdot 8 \cdot 7=\textcolor{white}{-224}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "1024_0507_HETt", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -224, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-224}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-224", ["tex_float"] = "-224", ["x"] = -224 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-4 \\cdot 8 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.01, bodu=5, $$-6 \cdot 3 \cdot 5=\textcolor{white}{-90}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "1024_0507_j8gG", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -90, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-90}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-90", ["x"] = -90 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 \\cdot 3 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.02, bodu=10, $$5 - (10 + \frac{5}{6})=\textcolor{white}{-5\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "1024_0507_xU9Y", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["float"] = -5.8333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -35, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-35}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{5}{6}", ["x"] = -5, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 + \\frac{5}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + \\frac{5}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - (10 + \\frac{5}{6})", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.03, bodu=5, $$7 + 7 - (-4) + (-6 + 5)=\textcolor{white}{17}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "1024_0507_wJFe", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{17}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "17", ["x"] = 17 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 + 7 - (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 7 - (-4) + (-6 + 5)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.04, bodu=10, $$\frac{-5}{9 \cdot 5}=\textcolor{white}{-\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "1024_0507_tpWf", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -0.11111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-5}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{9}", ["y"] = -1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-5}{9 \\cdot 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.05, bodu=5, $$5 \cdot 8 \cdot -4=\textcolor{white}{-160}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "1024_0507_AFQY", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -160, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-160}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-160", ["x"] = -160 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 \\cdot 8 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.06, bodu=11, $$5 + 8 - \frac{5}{8}=\textcolor{white}{12{,}375}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "1024_0507_H58p", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["float"] = 12.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 99, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{99}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "12\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "12{,}375", ["x"] = 12, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 + 8 - \\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.07, bodu=22, $$\frac{2\frac{2}{6} - (3 + (-10))}{7}=\textcolor{white}{1\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "1024_0507_F8Xq", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = 1.3333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{28}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{3}", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3 + (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} - (3 + (-10))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{6} - (3 + (-10))}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.08, bodu=12, $$\frac{4}{-9} \cdot -4=\textcolor{white}{1\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "1024_0507_VwhN", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{16}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{7}{9}", ["x"] = 1, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-9} \\cdot -4", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.09, bodu=12, $$(9 - 6) \cdot \frac{-6}{7}=\textcolor{white}{-2\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "1024_0507_29BC", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["float"] = -2.5714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-18}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{4}{7}", ["x"] = -2, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(9 - 6) \\cdot \\frac{-6}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.1, bodu=12, $$(7 - (-8)) \cdot \frac{8}{3}=\textcolor{white}{40}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "1024_0507_pWin", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{120}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "40", ["tex_float"] = "40", ["x"] = 40 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(7 - (-8)) \\cdot \\frac{8}{3}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.11, bodu=13, $$\frac{6}{3} \cdot (5 - 5)=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "1024_0507_UAvX", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{6}{3} \\cdot (5 - 5)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.12, bodu=6, $$-9 \cdot (-6 - (4 + 7))=\textcolor{white}{153}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "1024_0507_gol0", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 153, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{153}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "153", ["tex_float"] = "153", ["x"] = 153 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 - (4 + 7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-6 - (4 + 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 \\cdot (-6 - (4 + 7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.13, bodu=27, $$\frac{7}{4\frac{1}{3}} - (8 + 10)=\textcolor{white}{-16\frac{5}{13}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "1024_0507_6NIq", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["float"] = -16.384615384615, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -213, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{-213}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16\\frac{5}{13}", ["x"] = -16, ["y"] = 5, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{1}{3}} - (8 + 10)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.14, bodu=14, $$\frac{9}{8} - 6 + 6=\textcolor{white}{1{,}125}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "1024_0507_1LKb", ["obtiznost"] = 0.14, ["reseni"] = { ["float"] = 1.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{9}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "1{,}125", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{8} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{8} - 6 + 6", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.15, bodu=7, $$(-9 - 7) \cdot (12 + 8)=\textcolor{white}{-320}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "1024_0507_uE6n", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -320, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-320}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-320", ["x"] = -320 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-9 - 7) \\cdot (12 + 8)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.16, bodu=15, $$5 - (\frac{12}{5} + 6)=\textcolor{white}{-3{,}4}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "1024_0507_RWEz", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["float"] = -3.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-17}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "-3{,}4", ["x"] = -3, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{5} + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{12}{5} + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - (\\frac{12}{5} + 6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.17, bodu=16, $$\frac{8 \cdot 10}{6 + (-5)}=\textcolor{white}{80}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "1024_0507_m6gX", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 80, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{80}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "80", ["x"] = 80 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{8 \\cdot 10}{6 + (-5)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.18, bodu=31, $$\frac{5}{\frac{7}{-8 - 3\frac{1}{2}}}=\textcolor{white}{-8\frac{3}{14}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "1024_0507_JDjs", ["obtiznost"] = 0.38, ["reseni"] = { ["float"] = -8.2142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -115, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{115}{-14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{3}{14}", ["x"] = -8, ["y"] = 3, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7}{-8 - 3\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{5}{\\frac{7}{-8 - 3\\frac{1}{2}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.19, bodu=50, $$\frac{3\frac{4}{7}}{3\frac{4}{7} \cdot 10}=\textcolor{white}{0{,}1}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "1024_0507_9omv", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = 0.1, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{175}{1750}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{10}", ["tex_float"] = "0{,}1", ["y"] = 1, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{7} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{7}}{3\\frac{4}{7} \\cdot 10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.2, bodu=32, $$\frac{9 - 6}{2\frac{4}{5} \cdot -6}=\textcolor{white}{-\frac{5}{28}}$$return { ["body"] = 32, ["id"] = "1024_0507_RWXf", ["obtiznost"] = 0.4, ["reseni"] = { ["float"] = -0.17857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 28 }, ["render"] = "\\frac{15}{-84}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{5}{28}", ["y"] = -5, ["z"] = 28 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{5} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{9 - 6}{2\\frac{4}{5} \\cdot -6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.21, bodu=18, $$-10 \cdot (-7 - \frac{9}{6 + 9})=\textcolor{white}{76}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "1024_0507_tYsA", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 76, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{380}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "76", ["tex_float"] = "76", ["x"] = 76 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9}{6 + 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 - \\frac{9}{6 + 9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - \\frac{9}{6 + 9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot (-7 - \\frac{9}{6 + 9})", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.22, bodu=19, $$7 - \frac{10 - 8}{5}=\textcolor{white}{6{,}6}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "1024_0507_bxxS", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 6.6, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{33}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6\\frac{3}{5}", ["tex_float"] = "6{,}6", ["x"] = 6, ["y"] = 3, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 - 8}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{10 - 8}{5}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.23, bodu=9, $$7 + 4 + 10 - 13 - (-8)=\textcolor{white}{16}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "1024_0507_DY36", ["obtiznost"] = 0.23, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{16}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16", ["x"] = 16 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4 + 10 - 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 4 + 10 - 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 4 + 10 - 13 - (-8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.24, bodu=10, $$(8 + 7) \cdot (11 + 12) \cdot 9=\textcolor{white}{3105}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "1024_0507_6O7Y", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3105, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{3105}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3105", ["x"] = 3105 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + 12) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(8 + 7) \\cdot (11 + 12) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.25, bodu=10, $$-5 \cdot (5 \cdot 11 + 9 + 7)=\textcolor{white}{-355}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "1024_0507_SRhp", ["obtiznost"] = 0.25, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -355, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-355}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-355", ["x"] = -355 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 11 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 11 + 9 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 \\cdot 11 + 9 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-5 \\cdot (5 \\cdot 11 + 9 + 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.26, bodu=38, $$(-6 + 3\frac{5}{9} + 3 + 10) \cdot 4=\textcolor{white}{42\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "1024_0507_h4rQ", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["float"] = 42.222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 380, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{380}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "42\\frac{2}{9}", ["x"] = 42, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-6 + 3\\frac{5}{9} + 3 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{5}{9} + 3 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{5}{9} + 3 + 10) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.27, bodu=59, $$12 - (2\frac{3}{5} + (-9)) - 6 - 4\frac{5}{10}=\textcolor{white}{7{,}9}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "1024_0507_mmty", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = 7.9, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 79, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{79}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{9}{10}", ["tex_float"] = "7{,}9", ["x"] = 7, ["y"] = 9, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{5} + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (2\\frac{3}{5} + (-9))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (2\\frac{3}{5} + (-9)) - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (2\\frac{3}{5} + (-9)) - 6 - 4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.28, bodu=11, $$10 + 6 - 9 + (-4 \cdot 5)=\textcolor{white}{-13}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "1024_0507_Swna", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-13}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13", ["x"] = -13 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "10 + 6 - 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 + 6 - 9 + (-4 \\cdot 5)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.29, bodu=40, $$-13 + \frac{-12}{4\frac{4}{7}} - (-13 + (-10))=\textcolor{white}{7{,}375}$$return { ["body"] = 40, ["id"] = "1024_0507_at34", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["float"] = 7.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 59, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{59}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "7{,}375", ["x"] = 7, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{4\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-13 + \\frac{-12}{4\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 + (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-13 + \\frac{-12}{4\\frac{4}{7}} - (-13 + (-10))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.3, bodu=24, $$-8 \cdot \frac{7}{5} + 3=\textcolor{white}{-8{,}2}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "1024_0507_aJhG", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["float"] = -8.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -41, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-41}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-8{,}2", ["x"] = -8, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-8 \\cdot \\frac{7}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 \\cdot \\frac{7}{5} + 3", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.31, bodu=25, $$\frac{-5 \cdot 11}{7} - 11=\textcolor{white}{-18\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "1024_0507_lqRD", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["float"] = -18.857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -132, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-132}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18\\frac{6}{7}", ["x"] = -18, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5 \\cdot 11}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5 \\cdot 11}{7} - 11", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.32, bodu=43, $$14 - (-4) + 10 - 9 + 4\frac{1}{6}=\textcolor{white}{23\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "1024_0507_B0Uk", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["float"] = 23.166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 139, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{139}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23\\frac{1}{6}", ["x"] = 23, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 9 + 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "14 - (-4) + 10 - 9 + 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.33, bodu=44, $$(14 + (-8)) \cdot (6 + (-13) + 1\frac{5}{6})=\textcolor{white}{-31}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "1024_0507_h8g0", ["obtiznost"] = 0.53, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -31, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-186}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-31", ["tex_float"] = "-31", ["x"] = -31 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-13) + 1\\frac{5}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + (-13) + 1\\frac{5}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(14 + (-8)) \\cdot (6 + (-13) + 1\\frac{5}{6})", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.34, bodu=27, $$\frac{\frac{-8}{3}}{4 + (-10)}=\textcolor{white}{\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "1024_0507_3sZv", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["float"] = 0.44444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-8}{-18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4}{9}", ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-8}{3}}{4 + (-10)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.35, bodu=28, $$\frac{8}{-12} \cdot -9 + (-10)=\textcolor{white}{-4}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "1024_0507_iKTV", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-4}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4", ["x"] = -4 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-12} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-12} \\cdot -9 + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.36, bodu=47, $$\frac{7}{-8} - 2\frac{1}{3} - (-7)=\textcolor{white}{3\frac{19}{24}}$$return { ["body"] = 47, ["id"] = "1024_0507_vvnc", ["obtiznost"] = 0.56, ["reseni"] = { ["float"] = 3.7916666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 91, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{91}{24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{19}{24}", ["x"] = 3, ["y"] = 19, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-8} - 2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-8} - 2\\frac{1}{3} - (-7)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.37, bodu=48, $$(8 + 4\frac{2}{8} - 11) \cdot 2 \cdot 13=\textcolor{white}{32{,}5}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "1024_0507_FwZK", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["float"] = 32.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 65, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{65}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "32{,}5", ["x"] = 32, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 4\\frac{2}{8} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 + 4\\frac{2}{8} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 4\\frac{2}{8} - 11) \\cdot 2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 4\\frac{2}{8} - 11) \\cdot 2 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.38, bodu=71, $$2\frac{1}{3} - 13 + 6 - (1\frac{2}{3} + 10)=\textcolor{white}{-16\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "1024_0507_o4kR", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = -16.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -49, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-49}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16\\frac{1}{3}", ["x"] = -16, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{3} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{3} + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 - (1\\frac{2}{3} + 10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} - 13 + 6 - (1\\frac{2}{3} + 10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.39, bodu=98, $$\frac{2\frac{2}{5}}{\frac{4\frac{2}{3}}{2\frac{2}{4}}} + 9=\textcolor{white}{10\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "1024_0507_yUUE", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = 10.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 72, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{72}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{2}{7}", ["x"] = 10, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{3}}{2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{5}}{\\frac{4\\frac{2}{3}}{2\\frac{2}{4}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{5}}{\\frac{4\\frac{2}{3}}{2\\frac{2}{4}}} + 9", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.4, bodu=32, $$\frac{7}{8 + 7 + 13} \cdot 17=\textcolor{white}{4{,}25}$$return { ["body"] = 32, ["id"] = "1024_0507_dsjb", ["obtiznost"] = 0.4, ["reseni"] = { ["float"] = 4.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{17}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "4{,}25", ["x"] = 4, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 7 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{8 + 7 + 13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{8 + 7 + 13} \\cdot 17", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.41, bodu=52, $$-8 \cdot (-13 - (-3 + 1\frac{5}{9}) + 9 - 6)=\textcolor{white}{68\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "1024_0507_JRp2", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = 68.444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 616, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{616}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "68\\frac{4}{9}", ["x"] = 68, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + 1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-3 + 1\\frac{5}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-13 - (-3 + 1\\frac{5}{9})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-13 - (-3 + 1\\frac{5}{9}) + 9 - 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 - (-3 + 1\\frac{5}{9}) + 9 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 \\cdot (-13 - (-3 + 1\\frac{5}{9}) + 9 - 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.42, bodu=76, $$11 - (-13) + \frac{14}{2\frac{3}{7}} + 1\frac{5}{10} + 10=\textcolor{white}{41\frac{9}{34}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "1024_0507_kDhr", ["obtiznost"] = 0.82, ["reseni"] = { ["float"] = 41.264705882353, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1403, ["jmenovatel"] = 34 }, ["render"] = "\\frac{1403}{34}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "41\\frac{9}{34}", ["x"] = 41, ["y"] = 9, ["z"] = 34 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{2\\frac{3}{7}} + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "11 - (-13) + \\frac{14}{2\\frac{3}{7}} + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-13) + \\frac{14}{2\\frac{3}{7}} + 1\\frac{5}{10} + 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.43, bodu=55, $$7 \cdot \frac{\frac{4\frac{1}{3}}{9}}{7}=\textcolor{white}{\frac{13}{27}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "1024_0507_Cm3m", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["float"] = 0.48148148148148, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{91}{189}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13}{27}", ["y"] = 13, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{3}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{1}{3}}{9}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot \\frac{\\frac{4\\frac{1}{3}}{9}}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.44, bodu=56, $$\frac{\frac{-13}{\frac{7}{-14}}}{1\frac{3}{5} + (-6)}=\textcolor{white}{-5\frac{10}{11}}$$return { ["body"] = 56, ["id"] = "1024_0507_y4Tx", ["obtiznost"] = 0.64, ["reseni"] = { ["float"] = -5.9090909090909, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{130}{-22}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{10}{11}", ["x"] = -5, ["y"] = 10, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-13}{\\frac{7}{-14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{5} + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-13}{\\frac{7}{-14}}}{1\\frac{3}{5} + (-6)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.45, bodu=57, $$\frac{9}{-15} + \frac{-8 - 15}{3\frac{2}{6}}=\textcolor{white}{-7{,}5}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "1024_0507_TDJ9", ["obtiznost"] = 0.65, ["reseni"] = { ["float"] = -7.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-375}{50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-7{,}5", ["x"] = -7, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 - 15}{3\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{9}{-15} + \\frac{-8 - 15}{3\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.46, bodu=38, $$\frac{-8 + 8 + 3}{-8 - \frac{15}{5}}=\textcolor{white}{-\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "1024_0507_s45Y", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["float"] = -0.27272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{3}{-11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{3}{11}", ["y"] = -3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 8 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-8 - \\frac{15}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-8 + 8 + 3}{-8 - \\frac{15}{5}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.47, bodu=38, $$8 - (-12 - \frac{-10 \cdot -7}{16})=\textcolor{white}{24{,}375}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "1024_0507_uz96", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["float"] = 24.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 195, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{195}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "24\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "24{,}375", ["x"] = 24, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10 \\cdot -7}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{-10 \\cdot -7}{16}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - \\frac{-10 \\cdot -7}{16})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 - (-12 - \\frac{-10 \\cdot -7}{16})", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.48, bodu=39, $$\frac{17 - 15}{8} \cdot (10 + 9)=\textcolor{white}{4{,}75}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "1024_0507_NpWD", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["float"] = 4.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{19}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "4{,}75", ["x"] = 4, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 - 15}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{17 - 15}{8} \\cdot (10 + 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.49, bodu=20, $$(-10 + (-3)) \cdot (-9 \cdot -13 + 11)=\textcolor{white}{-1664}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "1024_0507_CYOT", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1664, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-1664}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1664", ["tex_float"] = "-1664", ["x"] = -1664 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + (-3))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -13 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 \\cdot -13 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-10 + (-3)) \\cdot (-9 \\cdot -13 + 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.5, bodu=41, $$\frac{10}{-9} \cdot -6 + (-5 - 8)=\textcolor{white}{-6\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "1024_0507_dSSF", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["float"] = -6.3333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-19}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-6\\frac{1}{3}", ["x"] = -6, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9} \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{10}{-9} \\cdot -6 + (-5 - 8)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.51, bodu=88, $$3\frac{1}{6} - (4 - 8 + (-12 + 2\frac{4}{8} - (-6)))=\textcolor{white}{10\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "1024_0507_vTtA", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 10.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{128}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{2}{3}", ["x"] = 10, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{8} - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-12 + 2\\frac{4}{8} - (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4 - 8 + (-12 + 2\\frac{4}{8} - (-6))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 - 8 + (-12 + 2\\frac{4}{8} - (-6)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} - (4 - 8 + (-12 + 2\\frac{4}{8} - (-6)))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.52, bodu=89, $$4\frac{5}{12} \cdot (-15 + (-12 - (-7 - 1\frac{2}{3})))=\textcolor{white}{-80\frac{35}{36}}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "1024_0507_h2T9", ["obtiznost"] = 0.92, ["reseni"] = { ["float"] = -80.972222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2915, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{-2915}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-80\\frac{35}{36}", ["x"] = -80, ["y"] = 35, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - 1\\frac{2}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-12 - (-7 - 1\\frac{2}{3})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-15 + (-12 - (-7 - 1\\frac{2}{3}))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-15 + (-12 - (-7 - 1\\frac{2}{3})))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} \\cdot (-15 + (-12 - (-7 - 1\\frac{2}{3})))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.53, bodu=66, $$\frac{13}{12} \cdot 14 \cdot 3\frac{1}{2}=\textcolor{white}{53\frac{1}{12}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "1024_0507_IFeo", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["float"] = 53.083333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 637, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{637}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "53\\frac{1}{12}", ["x"] = 53, ["y"] = 1, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{13}{12} \\cdot 14 \\cdot 3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.54, bodu=67, $$(7 \cdot 3\frac{5}{9} - (-6)) \cdot (13 + 14)=\textcolor{white}{834}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "1024_0507_x2Wq", ["obtiznost"] = 0.74, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 834, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{7506}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "834", ["tex_float"] = "834", ["x"] = 834 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 3\\frac{5}{9} - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 \\cdot 3\\frac{5}{9} - (-6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(7 \\cdot 3\\frac{5}{9} - (-6)) \\cdot (13 + 14)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.55, bodu=151, $$\frac{-6}{3\frac{5}{8}} + \frac{3\frac{3}{6} - 1\frac{5}{9}}{2\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{-\frac{6719}{8352}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "1024_0507_47N2", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = -0.80447796934866, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6719, ["jmenovatel"] = 8352 }, ["render"] = "\\frac{-6719}{8352}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{6719}{8352}", ["y"] = -6719, ["z"] = 8352 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{3\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{6} - 1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{6} - 1\\frac{5}{9}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-6}{3\\frac{5}{8}} + \\frac{3\\frac{3}{6} - 1\\frac{5}{9}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.56, bodu=69, $$\frac{-10 + 2\frac{1}{5}}{12 - 14} - 4=\textcolor{white}{-0{,}1}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "1024_0507_0u2d", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = -0.1, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{10}", ["tex_float"] = "-0{,}1", ["y"] = -1, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-10 + 2\\frac{1}{5}}{12 - 14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10 + 2\\frac{1}{5}}{12 - 14} - 4", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.57, bodu=95, $$1\frac{5}{7} \cdot (12 - (-13) - (-8 - 2\frac{5}{7}))=\textcolor{white}{61\frac{11}{49}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "1024_0507_Eg4k", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = 61.224489795918, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3000, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{3000}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "61\\frac{11}{49}", ["x"] = 61, ["y"] = 11, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-8 - 2\\frac{5}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (-13) - (-8 - 2\\frac{5}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - (-13) - (-8 - 2\\frac{5}{7}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} \\cdot (12 - (-13) - (-8 - 2\\frac{5}{7}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.58, bodu=125, $$\frac{3\frac{1}{7}}{9 \cdot -12 + 1\frac{5}{8} \cdot 3\frac{2}{6}}=\textcolor{white}{-\frac{264}{8617}}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "1024_0507_HuLL", ["obtiznost"] = 1.18, ["reseni"] = { ["float"] = -0.030637112684229, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -264, ["jmenovatel"] = 8617 }, ["render"] = "\\frac{264}{-8617}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{264}{8617}", ["y"] = -264, ["z"] = 8617 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot -12 + 1\\frac{5}{8} \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{7}}{9 \\cdot -12 + 1\\frac{5}{8} \\cdot 3\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.59, bodu=73, $$(-8 + 4\frac{1}{6}) \cdot 13 - (-8 \cdot 15)=\textcolor{white}{70\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 73, ["id"] = "1024_0507_66X6", ["obtiznost"] = 0.79, ["reseni"] = { ["float"] = 70.166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 421, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{421}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "70\\frac{1}{6}", ["x"] = 70, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-8 + 4\\frac{1}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 + 4\\frac{1}{6}) \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-8 + 4\\frac{1}{6}) \\cdot 13 - (-8 \\cdot 15)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.6, bodu=74, $$(-12 + (-17)) \cdot -14 - (1\frac{5}{9} + 12 - (-14))=\textcolor{white}{378\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "1024_0507_K0cl", ["obtiznost"] = 0.8, ["reseni"] = { ["float"] = 378.44444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3406, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{3406}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "378\\frac{4}{9}", ["x"] = 378, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 + (-17)) \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + 12 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} + 12 - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-12 + (-17)) \\cdot -14 - (1\\frac{5}{9} + 12 - (-14))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.61, bodu=129, $$\frac{1\frac{2}{6}}{7 - 1\frac{3}{8}} \cdot \frac{-11}{2\frac{3}{8}}=\textcolor{white}{-1\frac{251}{2565}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "1024_0507_HHXn", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = -1.0978557504873, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2816, ["jmenovatel"] = 2565 }, ["render"] = "\\frac{-2816}{2565}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{251}{2565}", ["x"] = -1, ["y"] = 251, ["z"] = 2565 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{6}}{7 - 1\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{2\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{6}}{7 - 1\\frac{3}{8}} \\cdot \\frac{-11}{2\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.62, bodu=76, $$\frac{\frac{-16 \cdot -19}{-15} - 4}{3\frac{1}{10}}=\textcolor{white}{-7\frac{77}{93}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "1024_0507_gjqI", ["obtiznost"] = 0.82, ["reseni"] = { ["float"] = -7.8279569892473, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -728, ["jmenovatel"] = 93 }, ["render"] = "\\frac{-3640}{465}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{77}{93}", ["x"] = -7, ["y"] = 77, ["z"] = 93 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot -19", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-16 \\cdot -19}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-16 \\cdot -19}{-15} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-16 \\cdot -19}{-15} - 4}{3\\frac{1}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.63, bodu=78, $$-16 + 11 + (-11) - \frac{13 - 2\frac{2}{8}}{-15}=\textcolor{white}{-15\frac{17}{60}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "1024_0507_OIaX", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = -15.283333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -917, ["jmenovatel"] = 60 }, ["render"] = "\\frac{-917}{60}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{17}{60}", ["x"] = -15, ["y"] = 17, ["z"] = 60 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-16 + 11 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 - 2\\frac{2}{8}}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-16 + 11 + (-11) - \\frac{13 - 2\\frac{2}{8}}{-15}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.64, bodu=105, $$(3\frac{3}{7} \cdot 3\frac{5}{9} + 11 - \frac{7}{-4}) \cdot 8=\textcolor{white}{199\frac{11}{21}}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "1024_0507_FxXy", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = 199.52380952381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4190, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{16760}{84}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "199\\frac{11}{21}", ["x"] = 199, ["y"] = 11, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot 3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot 3\\frac{5}{9} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot 3\\frac{5}{9} + 11 - \\frac{7}{-4}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{7} \\cdot 3\\frac{5}{9} + 11 - \\frac{7}{-4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{7} \\cdot 3\\frac{5}{9} + 11 - \\frac{7}{-4}) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.65, bodu=135, $$1\frac{3}{6} + (-5 - 4\frac{5}{9}) + (-18) + \frac{1\frac{1}{6} + 16}{-14}=\textcolor{white}{-27\frac{71}{252}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "1024_0507_l1qj", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -27.281746031746, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6875, ["jmenovatel"] = 252 }, ["render"] = "\\frac{-41250}{1512}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27\\frac{71}{252}", ["x"] = -27, ["y"] = 71, ["z"] = 252 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} + (-5 - 4\\frac{5}{9})", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} + (-5 - 4\\frac{5}{9}) + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} + 16", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{6} + 16}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} + (-5 - 4\\frac{5}{9}) + (-18) + \\frac{1\\frac{1}{6} + 16}{-14}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.66, bodu=108, $$16 \cdot \frac{4\frac{2}{7}}{2\frac{4}{6}} \cdot \frac{-6}{-11}=\textcolor{white}{14\frac{2}{77}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "1024_0507_napp", ["obtiznost"] = 1.06, ["reseni"] = { ["float"] = 14.025974025974, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1080, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{2160}{154}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{2}{77}", ["x"] = 14, ["y"] = 2, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7}}{2\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7}}{2\\frac{4}{6}} \\cdot \\frac{-6}{-11}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "16 \\cdot \\frac{4\\frac{2}{7}}{2\\frac{4}{6}} \\cdot \\frac{-6}{-11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.67, bodu=59, $$\frac{17 + 7}{\frac{-7}{\frac{17}{-14}}}=\textcolor{white}{4\frac{8}{49}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "1024_0507_PcxR", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = 4.1632653061224, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 204, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{408}{98}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{8}{49}", ["x"] = 4, ["y"] = 8, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-7}{\\frac{17}{-14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{17 + 7}{\\frac{-7}{\\frac{17}{-14}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.68, bodu=172, $$\frac{6 + 2\frac{4}{10} + 10 \cdot 3\frac{3}{11} - 1\frac{3}{7}}{4\frac{5}{12}}=\textcolor{white}{8\frac{20168}{20405}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "1024_0507_aDTe", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = 8.988385199706, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 183408, ["jmenovatel"] = 20405 }, ["render"] = "\\frac{183408}{20405}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{20168}{20405}", ["x"] = 8, ["y"] = 20168, ["z"] = 20405 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 3\\frac{3}{11} - 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "6 + 2\\frac{4}{10} + 10 \\cdot 3\\frac{3}{11} - 1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6 + 2\\frac{4}{10} + 10 \\cdot 3\\frac{3}{11} - 1\\frac{3}{7}}{4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.69, bodu=112, $$13 + 2\frac{2}{8} + 6 + \frac{15 + 19}{4\frac{5}{13}} - (-9)=\textcolor{white}{38\frac{1}{228}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "1024_0507_sg0z", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = 38.004385964912, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8665, ["jmenovatel"] = 228 }, ["render"] = "\\frac{8665}{228}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "38\\frac{1}{228}", ["x"] = 38, ["y"] = 1, ["z"] = 228 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 19", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 + 19}{4\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} + 6 + \\frac{15 + 19}{4\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} + 6 + \\frac{15 + 19}{4\\frac{5}{13}} - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "13 + 2\\frac{2}{8} + 6 + \\frac{15 + 19}{4\\frac{5}{13}} - (-9)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.7, bodu=175, $$(4\frac{5}{13} - 5) \cdot (1\frac{2}{6} - 2\frac{3}{11}) \cdot 3\frac{2}{9}=\textcolor{white}{1\frac{3331}{3861}}$$return { ["body"] = 175, ["id"] = "1024_0507_sJu1", ["obtiznost"] = 1.5, ["reseni"] = { ["float"] = 1.8627298627299, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7192, ["jmenovatel"] = 3861 }, ["render"] = "\\frac{7192}{3861}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{3331}{3861}", ["x"] = 1, ["y"] = 3331, ["z"] = 3861 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{13} - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} - 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{6} - 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{6} - 2\\frac{3}{11}) \\cdot 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{13} - 5) \\cdot (1\\frac{2}{6} - 2\\frac{3}{11}) \\cdot 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.71, bodu=115, $$\frac{\frac{\frac{19}{7} + 2\frac{4}{9}}{1\frac{5}{8} - (-11)}}{15}=\textcolor{white}{\frac{520}{19089}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "1024_0507_SLPW", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = 0.027240819320027, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 520, ["jmenovatel"] = 19089 }, ["render"] = "\\frac{2600}{95445}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{520}{19089}", ["y"] = 520, ["z"] = 19089 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{19}{7} + 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{19}{7} + 2\\frac{4}{9}}{1\\frac{5}{8} - (-11)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{19}{7} + 2\\frac{4}{9}}{1\\frac{5}{8} - (-11)}}{15}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.72, bodu=89, $$\frac{\frac{(2\frac{2}{6} - (-10)) \cdot 11}{-15}}{2}=\textcolor{white}{-4\frac{47}{90}}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "1024_0507_MXwP", ["obtiznost"] = 0.92, ["reseni"] = { ["float"] = -4.5222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -407, ["jmenovatel"] = 90 }, ["render"] = "\\frac{-407}{90}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{47}{90}", ["x"] = -4, ["y"] = 47, ["z"] = 90 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{6} - (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{6} - (-10)) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(2\\frac{2}{6} - (-10)) \\cdot 11}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{(2\\frac{2}{6} - (-10)) \\cdot 11}{-15}}{2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.73, bodu=118, $$15 \cdot (-10 - (-11) - 2\frac{1}{4} - \frac{4\frac{5}{14}}{3})=\textcolor{white}{-40\frac{15}{28}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "1024_0507_M16r", ["obtiznost"] = 1.13, ["reseni"] = { ["float"] = -40.535714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1135, ["jmenovatel"] = 28 }, ["render"] = "\\frac{-3405}{84}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-40\\frac{15}{28}", ["x"] = -40, ["y"] = 15, ["z"] = 28 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-11) - 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{14}}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 - (-11) - 2\\frac{1}{4} - \\frac{4\\frac{5}{14}}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 - (-11) - 2\\frac{1}{4} - \\frac{4\\frac{5}{14}}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot (-10 - (-11) - 2\\frac{1}{4} - \\frac{4\\frac{5}{14}}{3})", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.74, bodu=92, $$\frac{1\frac{4}{12} - (13 - (-14)) + (-4 + 7)}{14}=\textcolor{white}{-1\frac{13}{21}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "1024_0507_gEym", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -1.6190476190476, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -34, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-68}{42}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{13}{21}", ["x"] = -1, ["y"] = 13, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{12} - (13 - (-14))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{4}{12} - (13 - (-14)) + (-4 + 7)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{12} - (13 - (-14)) + (-4 + 7)}{14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.75, bodu=151, $$(2\frac{2}{7} - \frac{-17 - 1\frac{3}{10}}{2\frac{2}{7}}) \cdot (21 - 11)=\textcolor{white}{102\frac{103}{112}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "1024_0507_n5kO", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = 102.91964285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11527, ["jmenovatel"] = 112 }, ["render"] = "\\frac{115270}{1120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "102\\frac{103}{112}", ["x"] = 102, ["y"] = 103, ["z"] = 112 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 - 1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-17 - 1\\frac{3}{10}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{2}{7} - \\frac{-17 - 1\\frac{3}{10}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{7} - \\frac{-17 - 1\\frac{3}{10}}{2\\frac{2}{7}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(21 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{7} - \\frac{-17 - 1\\frac{3}{10}}{2\\frac{2}{7}}) \\cdot (21 - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.76, bodu=122, $$4\frac{2}{10} + \frac{4\frac{3}{8}}{\frac{13 - 21}{10}} - (-17)=\textcolor{white}{15\frac{117}{160}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "1024_0507_GL5R", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["float"] = 15.73125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2517, ["jmenovatel"] = 160 }, ["render"] = "\\frac{2517}{160}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15\\frac{117}{160}", ["x"] = 15, ["y"] = 117, ["z"] = 160 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 21", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 - 21}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{13 - 21}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{2}{10} + \\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{13 - 21}{10}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{10} + \\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{13 - 21}{10}} - (-17)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.77, bodu=95, $$\frac{\frac{12}{-19} + 5 \cdot -8}{2\frac{1}{8}}=\textcolor{white}{-19\frac{39}{323}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "1024_0507_5IVY", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = -19.120743034056, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6176, ["jmenovatel"] = 323 }, ["render"] = "\\frac{-6176}{323}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-19\\frac{39}{323}", ["x"] = -19, ["y"] = 39, ["z"] = 323 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{12}{-19} + 5 \\cdot -8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{12}{-19} + 5 \\cdot -8}{2\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.78, bodu=125, $$1\frac{5}{9} - 2\frac{3}{8} + \frac{\frac{15 + 11}{-13}}{-4}=\textcolor{white}{-\frac{23}{72}}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "1024_0507_dHw9", ["obtiznost"] = 1.18, ["reseni"] = { ["float"] = -0.31944444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{-46}{144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{23}{72}", ["y"] = -23, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 + 11}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{15 + 11}{-13}}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} - 2\\frac{3}{8} + \\frac{\\frac{15 + 11}{-13}}{-4}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.79, bodu=98, $$(-6 + 3\frac{1}{5}) \cdot 18 \cdot 10 - (-7) + (-15)=\textcolor{white}{-512}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "1024_0507_vKl9", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -512, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-512}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-512", ["x"] = -512 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{1}{5}) \\cdot 18", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{1}{5}) \\cdot 18 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{1}{5}) \\cdot 18 \\cdot 10 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 + 3\\frac{1}{5}) \\cdot 18 \\cdot 10 - (-7) + (-15)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.8, bodu=128, $$(-9 - \frac{2\frac{3}{7}}{-21}) \cdot -12 \cdot 10 \cdot 1\frac{1}{5}=\textcolor{white}{1279\frac{17}{49}}$$return { ["body"] = 128, ["id"] = "1024_0507_0JIN", ["obtiznost"] = 1.2, ["reseni"] = { ["float"] = 1279.3469387755, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 62688, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{188064}{147}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1279\\frac{17}{49}", ["x"] = 1279, ["y"] = 17, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{-21}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-9 - \\frac{2\\frac{3}{7}}{-21}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - \\frac{2\\frac{3}{7}}{-21})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 \\cdot 10 \\cdot 1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-9 - \\frac{2\\frac{3}{7}}{-21}) \\cdot -12 \\cdot 10 \\cdot 1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.81, bodu=160, $$-20 \cdot (2\frac{5}{11} - (-14)) \cdot 4 + 4\frac{1}{5} + 6 + 2\frac{3}{12}=\textcolor{white}{-1303\frac{201}{220}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "1024_0507_Hkm2", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = -1303.9136363636, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -286861, ["jmenovatel"] = 220 }, ["render"] = "\\frac{-286861}{220}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1303\\frac{201}{220}", ["x"] = -1303, ["y"] = 201, ["z"] = 220 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{11} - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{11} - (-14)) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-20 \\cdot (2\\frac{5}{11} - (-14)) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{1}{5} + 6 + 2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-20 \\cdot (2\\frac{5}{11} - (-14)) \\cdot 4 + 4\\frac{1}{5} + 6 + 2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.82, bodu=195, $$\frac{4\frac{5}{10}}{1\frac{4}{9} - (-15)} - \frac{9}{1\frac{2}{9}} \cdot 2\frac{2}{6}=\textcolor{white}{-16\frac{2957}{3256}}$$return { ["body"] = 195, ["id"] = "1024_0507_yX0Z", ["obtiznost"] = 1.62, ["reseni"] = { ["float"] = -16.90816953317, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -55053, ["jmenovatel"] = 3256 }, ["render"] = "\\frac{-55053}{3256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16\\frac{2957}{3256}", ["x"] = -16, ["y"] = 2957, ["z"] = 3256 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{10}}{1\\frac{4}{9} - (-15)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{1\\frac{2}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{1\\frac{2}{9}} \\cdot 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{10}}{1\\frac{4}{9} - (-15)} - \\frac{9}{1\\frac{2}{9}} \\cdot 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.83, bodu=132, $$\frac{\frac{-19 + 7 + 2\frac{5}{11}}{1\frac{4}{11}}}{-6 \cdot -12}=\textcolor{white}{-\frac{7}{72}}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "1024_0507_H2bB", ["obtiznost"] = 1.23, ["reseni"] = { ["float"] = -0.097222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{-7}{72}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{72}", ["y"] = -7, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 + 7 + 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-19 + 7 + 2\\frac{5}{11}}{1\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-19 + 7 + 2\\frac{5}{11}}{1\\frac{4}{11}}}{-6 \\cdot -12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.84, bodu=165, $$1\frac{2}{5} - \frac{4\frac{5}{15}}{16} \cdot (1\frac{3}{8} + 14 + 9 + (-7))=\textcolor{white}{-3\frac{587}{1920}}$$return { ["body"] = 165, ["id"] = "1024_0507_KVEh", ["obtiznost"] = 1.44, ["reseni"] = { ["float"] = -3.3057291666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6347, ["jmenovatel"] = 1920 }, ["render"] = "\\frac{-6347}{1920}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{587}{1920}", ["x"] = -3, ["y"] = 587, ["z"] = 1920 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{15}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "14 + 9 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} + 14 + 9 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{8} + 14 + 9 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{15}}{16} \\cdot (1\\frac{3}{8} + 14 + 9 + (-7))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{2}{5} - \\frac{4\\frac{5}{15}}{16} \\cdot (1\\frac{3}{8} + 14 + 9 + (-7))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.85, bodu=236, $$\frac{3\frac{3}{13}}{2\frac{2}{8}} - (\frac{14 \cdot 2\frac{5}{14}}{1\frac{5}{14}} + 1\frac{2}{10})=\textcolor{white}{-24\frac{296}{3705}}$$return { ["body"] = 236, ["id"] = "1024_0507_zCxD", ["obtiznost"] = 1.85, ["reseni"] = { ["float"] = -24.079892037787, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -89216, ["jmenovatel"] = 3705 }, ["render"] = "\\frac{-89216}{3705}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-24\\frac{296}{3705}", ["x"] = -24, ["y"] = 296, ["z"] = 3705 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 42, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{13}}{2\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 2\\frac{5}{14}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "1\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 2\\frac{5}{14}}{1\\frac{5}{14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 2\\frac{5}{14}}{1\\frac{5}{14}} + 1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{14 \\cdot 2\\frac{5}{14}}{1\\frac{5}{14}} + 1\\frac{2}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{13}}{2\\frac{2}{8}} - (\\frac{14 \\cdot 2\\frac{5}{14}}{1\\frac{5}{14}} + 1\\frac{2}{10})", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.86, bodu=137, $$\frac{10 \cdot \frac{16}{3\frac{3}{11} \cdot -14}}{1\frac{1}{3}}=\textcolor{white}{-2\frac{13}{21}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "1024_0507_cvAI", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = -2.6190476190476, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -55, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-660}{252}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{13}{21}", ["x"] = -2, ["y"] = 13, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{11} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{16}{3\\frac{3}{11} \\cdot -14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 \\cdot \\frac{16}{3\\frac{3}{11} \\cdot -14}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot \\frac{16}{3\\frac{3}{11} \\cdot -14}}{1\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.87, bodu=138, $$(1\frac{4}{13} \cdot 1\frac{1}{9} - (-16)) \cdot \frac{11}{-9} - 13=\textcolor{white}{-34\frac{349}{1053}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "1024_0507_UB5I", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = -34.331433998101, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -36151, ["jmenovatel"] = 1053 }, ["render"] = "\\frac{-36151}{1053}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-34\\frac{349}{1053}", ["x"] = -34, ["y"] = 349, ["z"] = 1053 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{13} \\cdot 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{13} \\cdot 1\\frac{1}{9} - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{13} \\cdot 1\\frac{1}{9} - (-16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{13} \\cdot 1\\frac{1}{9} - (-16)) \\cdot \\frac{11}{-9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{13} \\cdot 1\\frac{1}{9} - (-16)) \\cdot \\frac{11}{-9} - 13", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.88, bodu=140, $$\frac{\frac{20}{-17} + 11 + 16}{2\frac{1}{7} + \frac{1\frac{4}{9}}{-9}}=\textcolor{white}{13\frac{509}{19108}}$$return { ["body"] = 140, ["id"] = "1024_0507_LJPp", ["obtiznost"] = 1.28, ["reseni"] = { ["float"] = 13.026638057358, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 248913, ["jmenovatel"] = 19108 }, ["render"] = "\\frac{248913}{19108}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13\\frac{509}{19108}", ["x"] = 13, ["y"] = 509, ["z"] = 19108 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20}{-17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 16", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{20}{-17} + 11 + 16", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} + \\frac{1\\frac{4}{9}}{-9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{20}{-17} + 11 + 16}{2\\frac{1}{7} + \\frac{1\\frac{4}{9}}{-9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.89, bodu=112, $$-12 + 13 \cdot 4 + \frac{3\frac{5}{12}}{-5 \cdot 19}=\textcolor{white}{39\frac{1099}{1140}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "1024_0507_aXDY", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = 39.964035087719, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45559, ["jmenovatel"] = 1140 }, ["render"] = "\\frac{45559}{1140}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "39\\frac{1099}{1140}", ["x"] = 39, ["y"] = 1099, ["z"] = 1140 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{12}}{-5 \\cdot 19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 \\cdot 4 + \\frac{3\\frac{5}{12}}{-5 \\cdot 19}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-12 + 13 \\cdot 4 + \\frac{3\\frac{5}{12}}{-5 \\cdot 19}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.9, bodu=245, $$\frac{1\frac{3}{14}}{-15 \cdot 3\frac{1}{10} + 3\frac{1}{9} \cdot (4\frac{2}{9} - (9 + 1\frac{4}{5}))}=\textcolor{white}{-\frac{6885}{379687}}$$return { ["body"] = 245, ["id"] = "1024_0507_8qqZ", ["obtiznost"] = 1.9, ["reseni"] = { ["float"] = -0.018133357212651, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6885, ["jmenovatel"] = 379687 }, ["render"] = "\\frac{13770}{-759374}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{6885}{379687}", ["y"] = -6885, ["z"] = 379687 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "1\\frac{3}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 1\\frac{4}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 1\\frac{4}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{9} - (9 + 1\\frac{4}{5})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{9} - (9 + 1\\frac{4}{5}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} \\cdot (4\\frac{2}{9} - (9 + 1\\frac{4}{5}))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 \\cdot 3\\frac{1}{10} + 3\\frac{1}{9} \\cdot (4\\frac{2}{9} - (9 + 1\\frac{4}{5}))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{14}}{-15 \\cdot 3\\frac{1}{10} + 3\\frac{1}{9} \\cdot (4\\frac{2}{9} - (9 + 1\\frac{4}{5}))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.91, bodu=176, $$-7 - 2\frac{3}{14} - 13 \cdot 4\frac{5}{8} + \frac{8}{1\frac{2}{10}}=\textcolor{white}{-62\frac{113}{168}}$$return { ["body"] = 176, ["id"] = "1024_0507_Cwh1", ["obtiznost"] = 1.51, ["reseni"] = { ["float"] = -62.672619047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10529, ["jmenovatel"] = 168 }, ["render"] = "\\frac{-10529}{168}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-62\\frac{113}{168}", ["x"] = -62, ["y"] = 113, ["z"] = 168 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{3}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 2\\frac{3}{14}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 - 2\\frac{3}{14} - 13 \\cdot 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{1\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 - 2\\frac{3}{14} - 13 \\cdot 4\\frac{5}{8} + \\frac{8}{1\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.92, bodu=213, $$2\frac{5}{14} - 5 + \frac{1\frac{1}{5}}{1\frac{2}{4}} \cdot \frac{3\frac{3}{7}}{8}=\textcolor{white}{-2{,}3}$$return { ["body"] = 213, ["id"] = "1024_0507_FMHZ", ["obtiznost"] = 1.72, ["reseni"] = { ["float"] = -2.3, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-1127}{490}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{3}{10}", ["tex_float"] = "-2{,}3", ["x"] = -2, ["y"] = 3, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "2\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{14} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{5}}{1\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{7}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{5}}{1\\frac{2}{4}} \\cdot \\frac{3\\frac{3}{7}}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{5}{14} - 5 + \\frac{1\\frac{1}{5}}{1\\frac{2}{4}} \\cdot \\frac{3\\frac{3}{7}}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.93, bodu=148, $$-8 + 2\frac{2}{10} - (3\frac{4}{14} + (-5) + 13 - (-7 + 13 + (-12)))=\textcolor{white}{-23\frac{3}{35}}$$return { ["body"] = 148, ["id"] = "1024_0507_lmtJ", ["obtiznost"] = 1.33, ["reseni"] = { ["float"] = -23.085714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -808, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-808}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-23\\frac{3}{35}", ["x"] = -23, ["y"] = 3, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{14} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{14} + (-5) + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-7 + 13 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + 13 + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{14} + (-5) + 13 - (-7 + 13 + (-12))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{14} + (-5) + 13 - (-7 + 13 + (-12)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 + 2\\frac{2}{10} - (3\\frac{4}{14} + (-5) + 13 - (-7 + 13 + (-12)))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.94, bodu=149, $$\frac{2\frac{2}{6}}{8 - \frac{-10}{11} + \frac{10}{4\frac{3}{6}}}=\textcolor{white}{\frac{231}{1102}}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "1024_0507_ymUo", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = 0.20961887477314, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 231, ["jmenovatel"] = 1102 }, ["render"] = "\\frac{693}{3306}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{231}{1102}", ["y"] = 231, ["z"] = 1102 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 - \\frac{-10}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{4\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 - \\frac{-10}{11} + \\frac{10}{4\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{6}}{8 - \\frac{-10}{11} + \\frac{10}{4\\frac{3}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.95, bodu=120, $$\frac{23}{\frac{-24 + \frac{11}{5}}{-5 + 2\frac{2}{10}}}=\textcolor{white}{2\frac{104}{109}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "1024_0507_HtLR", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = 2.954128440367, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 322, ["jmenovatel"] = 109 }, ["render"] = "\\frac{322}{109}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{104}{109}", ["x"] = 2, ["y"] = 104, ["z"] = 109 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-24", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-24 + \\frac{11}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + 2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-24 + \\frac{11}{5}}{-5 + 2\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{23}{\\frac{-24 + \\frac{11}{5}}{-5 + 2\\frac{2}{10}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.96, bodu=152, $$10 + (3\frac{4}{8} - 22) \cdot 14 \cdot 2\frac{4}{10} \cdot 12=\textcolor{white}{-7449{,}2}$$return { ["body"] = 152, ["id"] = "1024_0507_M229", ["obtiznost"] = 1.36, ["reseni"] = { ["float"] = -7449.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -37246, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-37246}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7449\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-7449{,}2", ["x"] = -7449, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} - 22", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{8} - 22)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{8} - 22) \\cdot 14 \\cdot 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{8} - 22) \\cdot 14 \\cdot 2\\frac{4}{10} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 + (3\\frac{4}{8} - 22) \\cdot 14 \\cdot 2\\frac{4}{10} \\cdot 12", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.97, bodu=123, $$\frac{10}{16} + \frac{13}{7} - 3\frac{5}{10} \cdot -18=\textcolor{white}{65\frac{27}{56}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "1024_0507_IW7N", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = 65.482142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3667, ["jmenovatel"] = 56 }, ["render"] = "\\frac{3667}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "65\\frac{27}{56}", ["x"] = 65, ["y"] = 27, ["z"] = 56 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} \\cdot -18", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{13}{7} - 3\\frac{5}{10} \\cdot -18", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{10}{16} + \\frac{13}{7} - 3\\frac{5}{10} \\cdot -18", ["typ"] = "plus" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.98, bodu=155, $$3\frac{5}{14} \cdot (9 + 2\frac{3}{9}) \cdot (22 - (-4)) \cdot (5 + (-14))=\textcolor{white}{-8903\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 155, ["id"] = "1024_0507_30Fl", ["obtiznost"] = 1.38, ["reseni"] = { ["float"] = -8903.1428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -62322, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-186966}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8903\\frac{1}{7}", ["x"] = -8903, ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 2\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "22 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(22 - (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(9 + 2\\frac{3}{9}) \\cdot (22 - (-4))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{14} \\cdot (9 + 2\\frac{3}{9}) \\cdot (22 - (-4))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{14} \\cdot (9 + 2\\frac{3}{9}) \\cdot (22 - (-4)) \\cdot (5 + (-14))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.99, bodu=157, $$\frac{\frac{2\frac{4}{15}}{1\frac{5}{11}} + 13 - 7}{15 \cdot 15}=\textcolor{white}{\frac{907}{27000}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "1024_0507_JTzt", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = 0.033592592592593, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 907, ["jmenovatel"] = 27000 }, ["render"] = "\\frac{907}{27000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{907}{27000}", ["y"] = 907, ["z"] = 27000 }, ["seed"] = "Bf010K2aAWIpvRyZZks2_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "2\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{15}}{1\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{15}}{1\\frac{5}{11}} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{15}}{1\\frac{5}{11}} + 13 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{4}{15}}{1\\frac{5}{11}} + 13 - 7}{15 \\cdot 15}", ["typ"] = "lomeno" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: