- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0, bodu=5, $$7 + 4 - 10 - 4=\textcolor{white}{-3}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "ypCtA0_0219_2215", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-3}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3", ["x"] = -3 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 10 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 + 4 - 10 - 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.01, bodu=10, $$9 - (\frac{8}{5} + 5)=\textcolor{white}{2{,}4}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "7B3kW7_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["float"] = 2.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{12}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "2{,}4", ["x"] = 2, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{5} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{8}{5} + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (\\frac{8}{5} + 5)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.02, bodu=10, $$\frac{\frac{7 + 5}{7}}{7}=\textcolor{white}{\frac{12}{49}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "Aw0dOz_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["float"] = 0.24489795918367, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{12}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{12}{49}", ["y"] = 12, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 + 5}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{7 + 5}{7}}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.03, bodu=7, $$(6 - 3 - 7)^4 + 2=\textcolor{white}{258}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "M3yp3f_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.1328, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 258, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{258}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "258", ["x"] = 258 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 3 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(6 - 3 - 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - 3 - 7)^4 + 2", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.04, bodu=12, $$-4 - (6 - (\frac{4}{4})^4)^3=\textcolor{white}{-129}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "x4eQWc_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.0912, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -129, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-129}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-129", ["tex_float"] = "-129", ["x"] = -129 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{4}{4})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 - (\\frac{4}{4})^4", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 - (\\frac{4}{4})^4)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-4 - (6 - (\\frac{4}{4})^4)^3", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.05, bodu=11, $$(8 + \frac{9}{3} + (-8))^3=\textcolor{white}{27}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "tHm249_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.0612, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{27}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "27", ["tex_float"] = "27", ["x"] = 27 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.05", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 + \\frac{9}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + \\frac{9}{3} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(8 + \\frac{9}{3} + (-8))^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.06, bodu=30, $$-5 - 6 - (\frac{4}{-9})^3=\textcolor{white}{-10\frac{665}{729}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "kxtyOF_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.3772, ["reseni"] = { ["float"] = -10.912208504801, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7955, ["jmenovatel"] = 729 }, ["render"] = "\\frac{-7955}{729}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{665}{729}", ["x"] = -10, ["y"] = 665, ["z"] = 729 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{4}{-9})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-5 - 6 - (\\frac{4}{-9})^3", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.07, bodu=11, $$\frac{9}{6 \cdot 7 - 5}=\textcolor{white}{\frac{9}{37}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "zs7Yge_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["float"] = 0.24324324324324, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 37 }, ["render"] = "\\frac{9}{37}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{9}{37}", ["y"] = 9, ["z"] = 37 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 7 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{9}{6 \\cdot 7 - 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.08, bodu=13, $$\frac{(2 + 7)^2}{7 + 9 - (-8)}=\textcolor{white}{3{,}375}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "SDZVts_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.1128, ["reseni"] = { ["float"] = 3.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{81}{24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "3{,}375", ["x"] = 3, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2 + 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 + 9 - (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(2 + 7)^2}{7 + 9 - (-8)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.09, bodu=6, $$4 \cdot 8 + 9 - 9=\textcolor{white}{32}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "iate8z_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{32}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32", ["tex_float"] = "32", ["x"] = 32 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 8 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 8 + 9 - 9", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.1, bodu=24, $$8 - (\frac{3}{12} + 2\frac{1}{4})=\textcolor{white}{5{,}5}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "yh7UD3_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["float"] = 5.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{11}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "5{,}5", ["x"] = 5, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{12} + 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{3}{12} + 2\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 - (\\frac{3}{12} + 2\\frac{1}{4})", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.11, bodu=6, $$9 \cdot 5 - 4 - 4=\textcolor{white}{37}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "bZG2pv_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{37}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "37", ["tex_float"] = "37", ["x"] = 37 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 5 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 5 - 4 - 4", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.12, bodu=6, $$10 \cdot (6 \cdot 5 + 9)=\textcolor{white}{390}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "wk9Gpq_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 390, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{390}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "390", ["tex_float"] = "390", ["x"] = 390 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 5 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 \\cdot 5 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot (6 \\cdot 5 + 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.13, bodu=14, $$10 - (\frac{3 + 7}{5})^2=\textcolor{white}{6}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "kLOM8P_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.132, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{6}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6", ["tex_float"] = "6", ["x"] = 6 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3 + 7}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{3 + 7}{5})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 - (\\frac{3 + 7}{5})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.14, bodu=14, $$(\frac{\frac{-12}{12}}{6 + (-8)})^3=\textcolor{white}{0{,}125}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "LonK9H_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.1436, ["reseni"] = { ["float"] = 0.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "0{,}125", ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.14", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-12}{12}}{6 + (-8)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{\\frac{-12}{12}}{6 + (-8)})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.15, bodu=16, $$(\frac{4}{\frac{10}{-10}})^3=\textcolor{white}{-64}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "pX3v97_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.176, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -64, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-64}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64", ["tex_float"] = "-64", ["x"] = -64 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.15", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4}{\\frac{10}{-10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{4}{\\frac{10}{-10}})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.16, bodu=15, $$4 + 7 + \frac{9}{-8}=\textcolor{white}{9{,}875}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "Oh3ac4_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["float"] = 9.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 79, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{79}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "9{,}875", ["x"] = 9, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4 + 7 + \\frac{9}{-8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.17, bodu=8, $$(11 + 8) \cdot 7 - 8=\textcolor{white}{125}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "WHlxV7_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 125, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{125}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "125", ["x"] = 125 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + 8) \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 + 8) \\cdot 7 - 8", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.18, bodu=8, $$6 \cdot -9 - (-10 - 6)=\textcolor{white}{-38}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "ypSUwb_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -38, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-38}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-38", ["tex_float"] = "-38", ["x"] = -38 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot -9 - (-10 - 6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.19, bodu=8, $$5 \cdot -7 \cdot -9=\textcolor{white}{315}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "oBtugT_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 315, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{315}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "315", ["tex_float"] = "315", ["x"] = 315 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 \\cdot -7 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.2, bodu=18, $$13 - \frac{-8 - 9}{7}=\textcolor{white}{15\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "yCJohI_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["float"] = 15.428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 108, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{108}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15\\frac{3}{7}", ["x"] = 15, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 - 9}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "13 - \\frac{-8 - 9}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.21, bodu=33, $$\frac{\frac{2\frac{5}{8}}{11}}{\frac{4}{7}}=\textcolor{white}{\frac{147}{352}}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "8Px72J_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["float"] = 0.41761363636364, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 147, ["jmenovatel"] = 352 }, ["render"] = "\\frac{147}{352}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{147}{352}", ["y"] = 147, ["z"] = 352 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{8}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{5}{8}}{11}}{\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.22, bodu=19, $$\frac{8}{11 - (8 - 8)}=\textcolor{white}{\frac{8}{11}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "TqpFNl_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 0.72727272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{8}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{8}{11}", ["y"] = 8, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - (8 - 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{8}{11 - (8 - 8)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.23, bodu=24, $$(\frac{10}{6})^3 - (5 - 3)=\textcolor{white}{2\frac{17}{27}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "SY4ezc_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.2908, ["reseni"] = { ["float"] = 2.6296296296296, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 71, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{71}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{17}{27}", ["x"] = 2, ["y"] = 17, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{10}{6})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{10}{6})^3 - (5 - 3)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.24, bodu=56, $$\frac{4\frac{1}{3}}{\frac{2}{4\frac{1}{6} + 12}}=\textcolor{white}{35\frac{1}{36}}$$return { ["body"] = 56, ["id"] = "lPbBpG_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.64, ["reseni"] = { ["float"] = 35.027777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1261, ["jmenovatel"] = 36 }, ["render"] = "\\frac{1261}{36}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "35\\frac{1}{36}", ["x"] = 35, ["y"] = 1, ["z"] = 36 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2}{4\\frac{1}{6} + 12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{3}}{\\frac{2}{4\\frac{1}{6} + 12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.25, bodu=38, $$4\frac{5}{6} - ((12 - 7)^2 - 7 + 3)=\textcolor{white}{-16\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "CSzknX_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.4604, ["reseni"] = { ["float"] = -16.166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -97, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-97}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16\\frac{1}{6}", ["x"] = -16, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 - 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - 7)^2 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - 7)^2 - 7 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((12 - 7)^2 - 7 + 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{6} - ((12 - 7)^2 - 7 + 3)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.26, bodu=21, $$\frac{6 - 7}{\frac{7 + 5}{11}}=\textcolor{white}{-\frac{11}{12}}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "rNHscV_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["float"] = -0.91666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-11}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{11}{12}", ["y"] = -11, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 + 5}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{6 - 7}{\\frac{7 + 5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.27, bodu=22, $$(-9 + (-7)) \cdot (5 - \frac{-4}{8})=\textcolor{white}{-88}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "0wNwWy_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -88, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-176}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-88", ["x"] = -88 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 - \\frac{-4}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - \\frac{-4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-9 + (-7)) \\cdot (5 - \\frac{-4}{8})", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.28, bodu=23, $$\frac{-9 + (-9)}{\frac{11}{8}}=\textcolor{white}{-13\frac{1}{11}}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "Ey63PJ_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = -13.090909090909, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -144, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-144}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{1}{11}", ["x"] = -13, ["y"] = 1, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-9 + (-9)}{\\frac{11}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.29, bodu=27, $$(\frac{9}{-5 - (-5 \cdot -8)})^3=\textcolor{white}{-0{,}008}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "joMkLA_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.3404, ["reseni"] = { ["float"] = -0.008, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{-1}{125}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{125}", ["tex_float"] = "-0{,}008", ["y"] = -1, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.29", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-5 - (-5 \\cdot -8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{9}{-5 - (-5 \\cdot -8)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{9}{-5 - (-5 \\cdot -8)})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.3, bodu=24, $$2 - \frac{-8 - 8}{-10}=\textcolor{white}{0{,}4}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "F7LIv0_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["float"] = 0.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "0{,}4", ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 - 8}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2 - \\frac{-8 - 8}{-10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.31, bodu=25, $$\frac{5}{-3 \cdot 7} \cdot -9=\textcolor{white}{2\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "UkQpza_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.31, ["reseni"] = { ["float"] = 2.1428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{45}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{1}{7}", ["x"] = 2, ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5}{-3 \\cdot 7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{-3 \\cdot 7} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.32, bodu=26, $$\frac{-10}{-7} + \frac{14}{8}=\textcolor{white}{3\frac{5}{28}}$$return { ["body"] = 26, ["id"] = "1B8ofD_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.32, ["reseni"] = { ["float"] = 3.1785714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 89, ["jmenovatel"] = 28 }, ["render"] = "\\frac{89}{28}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{5}{28}", ["x"] = 3, ["y"] = 5, ["z"] = 28 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-7} + \\frac{14}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.33, bodu=44, $$\frac{\frac{\frac{2\frac{4}{7}}{13}}{7}}{11}=\textcolor{white}{\frac{18}{7007}}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "tJbN8A_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.53, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0025688597117169, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7007 }, ["render"] = "\\frac{18}{7007}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{18}{7007}", ["y"] = 18, ["z"] = 7007 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{7}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{4}{7}}{13}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{2\\frac{4}{7}}{13}}{7}}{11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.34, bodu=45, $$-15 \cdot 3\frac{4}{8} - (-16 + 12 + 10)=\textcolor{white}{-58{,}5}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "heZYHH_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = -58.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -117, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-117}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-58\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-58{,}5", ["x"] = -58, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 12 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-16 + 12 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 \\cdot 3\\frac{4}{8} - (-16 + 12 + 10)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.35, bodu=68, $$(2\frac{5}{11} + 13) \cdot -9 \cdot 4\frac{5}{9}=\textcolor{white}{-633\frac{7}{11}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "9hpzu2_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = -633.63636363636, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6970, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-6970}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-633\\frac{7}{11}", ["x"] = -633, ["y"] = 7, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{11} + 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{11} + 13) \\cdot -9 \\cdot 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.36, bodu=47, $$\frac{13 + 8}{\frac{-5}{2\frac{3}{4}}}=\textcolor{white}{-11{,}55}$$return { ["body"] = 47, ["id"] = "6DBUTP_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.56, ["reseni"] = { ["float"] = -11.55, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -231, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{231}{-20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{11}{20}", ["tex_float"] = "-11{,}55", ["x"] = -11, ["y"] = 11, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{2\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{13 + 8}{\\frac{-5}{2\\frac{3}{4}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.37, bodu=48, $$5 + 4\frac{4}{7} + (-10 - \frac{-2}{-11})=\textcolor{white}{-\frac{47}{77}}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "gPtKGM_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["float"] = -0.61038961038961, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -47, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{-47}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{47}{77}", ["y"] = -47, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-2}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 - \\frac{-2}{-11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "5 + 4\\frac{4}{7} + (-10 - \\frac{-2}{-11})", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.38, bodu=49, $$\frac{-10}{\frac{1\frac{3}{9} \cdot 9}{9}}=\textcolor{white}{-7{,}5}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "2GJ09b_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = -7.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-30}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "-7{,}5", ["x"] = -7, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{9} \\cdot 9}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-10}{\\frac{1\\frac{3}{9} \\cdot 9}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.39, bodu=45, $$(\frac{5}{10})^4 - (\frac{12}{-10})^3=\textcolor{white}{1\frac{1581}{2000}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "FkNZ7e_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.5332, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7905, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3581, ["jmenovatel"] = 2000 }, ["render"] = "\\frac{3581}{2000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1581}{2000}", ["x"] = 1, ["y"] = 1581, ["z"] = 2000 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{5}{10})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{12}{-10})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(\\frac{5}{10})^4 - (\\frac{12}{-10})^3", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.4, bodu=51, $$(\frac{-12}{\frac{4\frac{5}{13}}{10}} + 9) \cdot 10=\textcolor{white}{-183\frac{13}{19}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "Fz6RgW_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.6, ["reseni"] = { ["float"] = -183.68421052632, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3490, ["jmenovatel"] = 19 }, ["render"] = "\\frac{-3490}{19}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-183\\frac{13}{19}", ["x"] = -183, ["y"] = 13, ["z"] = 19 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{13}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-12}{\\frac{4\\frac{5}{13}}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{\\frac{4\\frac{5}{13}}{10}} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-12}{\\frac{4\\frac{5}{13}}{10}} + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-12}{\\frac{4\\frac{5}{13}}{10}} + 9) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.41, bodu=17, $$((9 - 14)^2 - (-9)) \cdot (10 + (-5))=\textcolor{white}{170}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "AZHREv_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.4204, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 170, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{170}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "170", ["x"] = 170 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(9 - 14)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 - 14)^2 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((9 - 14)^2 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "((9 - 14)^2 - (-9)) \\cdot (10 + (-5))", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.42, bodu=62, $$\frac{(\frac{-11}{9})^2}{2\frac{4}{10} \cdot 4 + 5}=\textcolor{white}{\frac{605}{5913}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "oLsVna_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.7008, ["reseni"] = { ["float"] = 0.10231692880095, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 605, ["jmenovatel"] = 5913 }, ["render"] = "\\frac{605}{5913}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{605}{5913}", ["y"] = 605, ["z"] = 5913 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-11}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} \\cdot 4 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-11}{9})^2}{2\\frac{4}{10} \\cdot 4 + 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.43, bodu=35, $$-10 - \frac{\frac{-8}{5} - (-12)}{14}=\textcolor{white}{-10\frac{26}{35}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "VodO3j_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = -10.742857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -376, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-376}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{26}{35}", ["x"] = -10, ["y"] = 26, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{5} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-8}{5} - (-12)}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 - \\frac{\\frac{-8}{5} - (-12)}{14}", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.44, bodu=61, $$14 \cdot (-5 - 13 - (2\frac{5}{10} - 5)^3)=\textcolor{white}{-33{,}25}$$return { ["body"] = 61, ["id"] = "CpNH8q_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.6932, ["reseni"] = { ["float"] = -33.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -133, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-266}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-33\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-33{,}25", ["x"] = -33, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(2\\frac{5}{10} - 5)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-5 - 13 - (2\\frac{5}{10} - 5)^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-5 - 13 - (2\\frac{5}{10} - 5)^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 \\cdot (-5 - 13 - (2\\frac{5}{10} - 5)^3)", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.45, bodu=37, $$11 \cdot \frac{-12}{6} \cdot (7 + 5)=\textcolor{white}{-264}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "r0YRgb_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -264, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-264}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-264", ["tex_float"] = "-264", ["x"] = -264 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 \\cdot \\frac{-12}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 \\cdot \\frac{-12}{6} \\cdot (7 + 5)", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.46, bodu=99, $$\frac{4\frac{2}{4} \cdot -9}{1\frac{1}{5} + (\frac{-6}{8})^4}=\textcolor{white}{-26\frac{458}{647}}$$return { ["body"] = 99, ["id"] = "bzeXso_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.9948, ["reseni"] = { ["float"] = -26.707882534776, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17280, ["jmenovatel"] = 647 }, ["render"] = "\\frac{-103680}{3882}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-26\\frac{458}{647}", ["x"] = -26, ["y"] = 458, ["z"] = 647 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{4} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{-6}{8})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "1\\frac{1}{5} + (\\frac{-6}{8})^4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{4} \\cdot -9}{1\\frac{1}{5} + (\\frac{-6}{8})^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.47, bodu=65, $$\frac{6}{2\frac{3}{7}} \cdot ((9 - 4)^3 + (-17))=\textcolor{white}{266\frac{14}{17}}$$return { ["body"] = 65, ["id"] = "Hqd19l_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.7204, ["reseni"] = { ["float"] = 266.82352941176, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4536, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{4536}{17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "266\\frac{14}{17}", ["x"] = 266, ["y"] = 14, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(9 - 4)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 - 4)^3 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((9 - 4)^3 + (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{6}{2\\frac{3}{7}} \\cdot ((9 - 4)^3 + (-17))", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.48, bodu=60, $$10 \cdot -12 \cdot 3\frac{1}{6} \cdot 8=\textcolor{white}{-3040}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "IKEDF6_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3040, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-3040}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3040", ["x"] = -3040 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 \\cdot 3\\frac{1}{6} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{6} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.49, bodu=112, $$(\frac{14}{11} - 1\frac{4}{8}) \cdot (3\frac{5}{12} - 1\frac{3}{6})=\textcolor{white}{-\frac{115}{264}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "GgrSrU_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = -0.43560606060606, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -115, ["jmenovatel"] = 264 }, ["render"] = "\\frac{-115}{264}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{115}{264}", ["y"] = -115, ["z"] = 264 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{11} - 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{14}{11} - 1\\frac{4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} - 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{12} - 1\\frac{3}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{14}{11} - 1\\frac{4}{8}) \\cdot (3\\frac{5}{12} - 1\\frac{3}{6})", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.5, bodu=62, $$\frac{\frac{9}{-12 \cdot 3\frac{2}{6}}}{-15}=\textcolor{white}{0{,}015}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "R7KH3E_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = 0.015, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 200 }, ["render"] = "\\frac{-9}{-600}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3}{200}", ["tex_float"] = "0{,}015", ["y"] = 3, ["z"] = 200 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{9}{-12 \\cdot 3\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{9}{-12 \\cdot 3\\frac{2}{6}}}{-15}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.51, bodu=88, $$-12 + \frac{1\frac{3}{11} \cdot 4\frac{4}{7}}{9 + (-3)}=\textcolor{white}{-11\frac{1}{33}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "1xnePa_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = -11.030303030303, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -364, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-364}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{1}{33}", ["x"] = -11, ["y"] = 1, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{11} \\cdot 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{11} \\cdot 4\\frac{4}{7}}{9 + (-3)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 + \\frac{1\\frac{3}{11} \\cdot 4\\frac{4}{7}}{9 + (-3)}", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.52, bodu=89, $$3\frac{5}{9} + 7 \cdot -4 \cdot (2\frac{5}{9} - (-14))=\textcolor{white}{-460}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "QJy5Ns_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.92, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -460, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-4140}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-460", ["x"] = -460 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{9} - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{9} - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 \\cdot -4 \\cdot (2\\frac{5}{9} - (-14))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} + 7 \\cdot -4 \\cdot (2\\frac{5}{9} - (-14))", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.53, bodu=86, $$\frac{3\frac{2}{10}}{(\frac{-10}{-6} + 5)^2 \cdot -11}=\textcolor{white}{-\frac{9}{1375}}$$return { ["body"] = 86, ["id"] = "UmwHTy_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.8936, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0065454545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1375 }, ["render"] = "\\frac{144}{-22000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{1375}", ["y"] = -9, ["z"] = 1375 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-6} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{-6} + 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-10}{-6} + 5)^2 \\cdot -11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{10}}{(\\frac{-10}{-6} + 5)^2 \\cdot -11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.54, bodu=92, $$\frac{-11 + 3\frac{2}{4} + (-15 - 11) - (-15)}{1\frac{5}{10}}=\textcolor{white}{-12\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "GWwAU0_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -12.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -37, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-74}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{1}{3}", ["x"] = -12, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{2}{4} + (-15 - 11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 3\\frac{2}{4} + (-15 - 11) - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11 + 3\\frac{2}{4} + (-15 - 11) - (-15)}{1\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.55, bodu=120, $$\frac{4\frac{2}{8} - (-6) - 2\frac{5}{10}}{4\frac{3}{8} + (-9)}=\textcolor{white}{-1\frac{25}{37}}$$return { ["body"] = 120, ["id"] = "CKWEcB_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.15, ["reseni"] = { ["float"] = -1.6756756756757, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -62, ["jmenovatel"] = 37 }, ["render"] = "\\frac{248}{-148}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{25}{37}", ["x"] = -1, ["y"] = 25, ["z"] = 37 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} - (-6) - 2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{8} - (-6) - 2\\frac{5}{10}}{4\\frac{3}{8} + (-9)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.56, bodu=70, $$\frac{13}{-9} \cdot ((12 - (-6) + (-15))^3 + 3\frac{2}{5})=\textcolor{white}{-43\frac{41}{45}}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "cDY5gh_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.7712, ["reseni"] = { ["float"] = -43.911111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1976, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{-1976}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-43\\frac{41}{45}", ["x"] = -43, ["y"] = 41, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-6) + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(12 - (-6) + (-15))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 - (-6) + (-15))^3 + 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((12 - (-6) + (-15))^3 + 3\\frac{2}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{13}{-9} \\cdot ((12 - (-6) + (-15))^3 + 3\\frac{2}{5})", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.57, bodu=95, $$(1\frac{1}{8} + 9) \cdot -8 - (2\frac{2}{6} - (-15))=\textcolor{white}{-98\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "JFNH8g_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = -98.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -295, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-295}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-98\\frac{1}{3}", ["x"] = -98, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{8} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{8} + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{8} + 9) \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{6} - (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{8} + 9) \\cdot -8 - (2\\frac{2}{6} - (-15))", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.58, bodu=97, $$\frac{\frac{1\frac{3}{10} \cdot 11}{9}}{1\frac{4}{9} - (-17)}=\textcolor{white}{\frac{143}{1660}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "Km1tf2_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = 0.086144578313253, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 143, ["jmenovatel"] = 1660 }, ["render"] = "\\frac{1287}{14940}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{143}{1660}", ["y"] = 143, ["z"] = 1660 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10} \\cdot 11}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{3}{10} \\cdot 11}{9}}{1\\frac{4}{9} - (-17)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.59, bodu=98, $$(2\frac{3}{8} + (-9)) \cdot (\frac{-7 - 1\frac{2}{7}}{-9} + (-8))=\textcolor{white}{46\frac{227}{252}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "kHZ7ut_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = 46.900793650794, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11819, ["jmenovatel"] = 252 }, ["render"] = "\\frac{23638}{504}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "46\\frac{227}{252}", ["x"] = 46, ["y"] = 227, ["z"] = 252 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7 - 1\\frac{2}{7}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7 - 1\\frac{2}{7}}{-9} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-7 - 1\\frac{2}{7}}{-9} + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} + (-9)) \\cdot (\\frac{-7 - 1\\frac{2}{7}}{-9} + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.6, bodu=75, $$-12 + 1\frac{5}{11} \cdot 5 - (5 + \frac{14}{-14})^2=\textcolor{white}{-20\frac{8}{11}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "xv88ce_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.8068, ["reseni"] = { ["float"] = -20.727272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -228, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-228}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{8}{11}", ["x"] = -20, ["y"] = 8, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 + 1\\frac{5}{11} \\cdot 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 + \\frac{14}{-14}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 + \\frac{14}{-14})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-12 + 1\\frac{5}{11} \\cdot 5 - (5 + \\frac{14}{-14})^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.61, bodu=129, $$\frac{4\frac{3}{12} + (-12)}{\frac{2\frac{4}{12}}{\frac{4\frac{3}{6}}{-14}}}=\textcolor{white}{1\frac{53}{784}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "5edDTF_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = 1.0676020408163, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 837, ["jmenovatel"] = 784 }, ["render"] = "\\frac{-837}{-784}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{53}{784}", ["x"] = 1, ["y"] = 53, ["z"] = 784 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{12} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{6}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{12}}{\\frac{4\\frac{3}{6}}{-14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{12} + (-12)}{\\frac{2\\frac{4}{12}}{\\frac{4\\frac{3}{6}}{-14}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.62, bodu=102, $$(6 \cdot 10 + 7) \cdot (7 - \frac{2\frac{3}{9}}{4\frac{5}{10}})=\textcolor{white}{434\frac{7}{27}}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "nxJYJx_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.02, ["reseni"] = { ["float"] = 434.25925925926, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11725, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{11725}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "434\\frac{7}{27}", ["x"] = 434, ["y"] = 7, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 10 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 \\cdot 10 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{9}}{4\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{2\\frac{3}{9}}{4\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - \\frac{2\\frac{3}{9}}{4\\frac{5}{10}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(6 \\cdot 10 + 7) \\cdot (7 - \\frac{2\\frac{3}{9}}{4\\frac{5}{10}})", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.63, bodu=132, $$17 + (-4 + 17) + 2\frac{4}{7} \cdot 1\frac{5}{9} \cdot 4\frac{1}{2}=\textcolor{white}{48}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "rHcBo3_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.23, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{48}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "48", ["x"] = 48 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "17 + (-4 + 17)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} \\cdot 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot 1\\frac{5}{9} \\cdot 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "17 + (-4 + 17) + 2\\frac{4}{7} \\cdot 1\\frac{5}{9} \\cdot 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.64, bodu=118, $$\frac{-18}{6} \cdot (9 - (1\frac{2}{4} \cdot -9)^2)=\textcolor{white}{519{,}75}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "2dKwXE_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.1332, ["reseni"] = { ["float"] = 519.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2079, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{2079}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "519\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "519{,}75", ["x"] = 519, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{4} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(1\\frac{2}{4} \\cdot -9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 - (1\\frac{2}{4} \\cdot -9)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - (1\\frac{2}{4} \\cdot -9)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-18}{6} \\cdot (9 - (1\\frac{2}{4} \\cdot -9)^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.65, bodu=93, $$3\frac{5}{10} \cdot -14 \cdot (10 - (-14 - (-9 - 7)^2))=\textcolor{white}{-13720}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "4r1CZo_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.9528, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13720, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-13720}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13720", ["x"] = -13720 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-9 - 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-14 - (-9 - 7)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-14 - (-9 - 7)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (-14 - (-9 - 7)^2)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - (-14 - (-9 - 7)^2))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} \\cdot -14 \\cdot (10 - (-14 - (-9 - 7)^2))", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.66, bodu=202, $$\frac{\frac{1\frac{3}{7}}{3\frac{1}{4}} + \frac{1\frac{3}{9}}{1\frac{3}{11}}}{-11 - 1\frac{2}{3}}=\textcolor{white}{-\frac{29}{247}}$$return { ["body"] = 202, ["id"] = "wd4Zsj_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.66, ["reseni"] = { ["float"] = -0.11740890688259, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -29, ["jmenovatel"] = 247 }, ["render"] = "\\frac{174}{-1482}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{29}{247}", ["y"] = -29, ["z"] = 247 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{7}}{3\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{9}}{1\\frac{3}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{7}}{3\\frac{1}{4}} + \\frac{1\\frac{3}{9}}{1\\frac{3}{11}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{3}{7}}{3\\frac{1}{4}} + \\frac{1\\frac{3}{9}}{1\\frac{3}{11}}}{-11 - 1\\frac{2}{3}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.67, bodu=83, $$\frac{-13 - (-8)}{1\frac{2}{9} + 16 - (-11) + (-16)}=\textcolor{white}{-\frac{9}{22}}$$return { ["body"] = 83, ["id"] = "s1wvSA_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.87, ["reseni"] = { ["float"] = -0.40909090909091, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{-45}{110}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{22}", ["y"] = -9, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 16", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 16 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 16 - (-11) + (-16)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-13 - (-8)}{1\\frac{2}{9} + 16 - (-11) + (-16)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.68, bodu=114, $$15 \cdot (4\frac{4}{6} - (11 + 2\frac{4}{7} - 14)^2) - 7=\textcolor{white}{60\frac{12}{49}}$$return { ["body"] = 114, ["id"] = "vbjPDN_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.1032, ["reseni"] = { ["float"] = 60.244897959184, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2952, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{2952}{49}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "60\\frac{12}{49}", ["x"] = 60, ["y"] = 12, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 2\\frac{4}{7} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 + 2\\frac{4}{7} - 14)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{4}{6} - (11 + 2\\frac{4}{7} - 14)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{6} - (11 + 2\\frac{4}{7} - 14)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot (4\\frac{4}{6} - (11 + 2\\frac{4}{7} - 14)^2)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot (4\\frac{4}{6} - (11 + 2\\frac{4}{7} - 14)^2) - 7", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.69, bodu=67, $$\frac{(-15 - (-10))^3}{-7} \cdot 12 - 6=\textcolor{white}{208\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "vXnJcT_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.7404, ["reseni"] = { ["float"] = 208.28571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1458, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{1458}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "208\\frac{2}{7}", ["x"] = 208, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-15 - (-10))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-15 - (-10))^3}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-15 - (-10))^3}{-7} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-15 - (-10))^3}{-7} \\cdot 12 - 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.7, bodu=113, $$\frac{17 + \frac{6 + (-17) + (-13)}{2\frac{4}{8}}}{9 + 4\frac{1}{6}}=\textcolor{white}{\frac{222}{395}}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "Bs5dM8_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["float"] = 0.5620253164557, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 222, ["jmenovatel"] = 395 }, ["render"] = "\\frac{222}{395}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{222}{395}", ["y"] = 222, ["z"] = 395 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-17) + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6 + (-17) + (-13)}{2\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "17 + \\frac{6 + (-17) + (-13)}{2\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{17 + \\frac{6 + (-17) + (-13)}{2\\frac{4}{8}}}{9 + 4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.71, bodu=115, $$\frac{-7}{3\frac{3}{7} - (-6 \cdot 4\frac{2}{8}) - (-19)}=\textcolor{white}{-\frac{98}{671}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "sfpwh2_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = -0.14605067064083, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -98, ["jmenovatel"] = 671 }, ["render"] = "\\frac{-98}{671}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{98}{671}", ["y"] = -98, ["z"] = 671 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} - (-6 \\cdot 4\\frac{2}{8})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} - (-6 \\cdot 4\\frac{2}{8}) - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-7}{3\\frac{3}{7} - (-6 \\cdot 4\\frac{2}{8}) - (-19)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.72, bodu=206, $$(3 \cdot 10)^2 \cdot 2\frac{4}{11} \cdot 2\frac{4}{7} + 2\frac{4}{8}=\textcolor{white}{5472\frac{97}{154}}$$return { ["body"] = 206, ["id"] = "turf0s_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.6804, ["reseni"] = { ["float"] = 5472.6298701299, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 842785, ["jmenovatel"] = 154 }, ["render"] = "\\frac{842785}{154}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5472\\frac{97}{154}", ["x"] = 5472, ["y"] = 97, ["z"] = 154 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3 \\cdot 10)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 \\cdot 10)^2 \\cdot 2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 \\cdot 10)^2 \\cdot 2\\frac{4}{11} \\cdot 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 \\cdot 10)^2 \\cdot 2\\frac{4}{11} \\cdot 2\\frac{4}{7} + 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.73, bodu=90, $$\frac{12 - \frac{-10}{-12}}{\frac{3\frac{5}{12}}{-10}}=\textcolor{white}{-32\frac{28}{41}}$$return { ["body"] = 90, ["id"] = "eoXZyD_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.93, ["reseni"] = { ["float"] = -32.682926829268, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1340, ["jmenovatel"] = 41 }, ["render"] = "\\frac{8040}{-246}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-32\\frac{28}{41}", ["x"] = -32, ["y"] = 28, ["z"] = 41 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 - \\frac{-10}{-12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{12}}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12 - \\frac{-10}{-12}}{\\frac{3\\frac{5}{12}}{-10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.74, bodu=149, $$\frac{14}{8 + \frac{12 - \frac{3\frac{5}{8}}{4\frac{2}{6}}}{1\frac{5}{12}}}=\textcolor{white}{\frac{6188}{7019}}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "MQTjsv_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = 0.88160706653369, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6188, ["jmenovatel"] = 7019 }, ["render"] = "\\frac{6188}{7019}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{6188}{7019}", ["y"] = 6188, ["z"] = 7019 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{8}}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 - \\frac{3\\frac{5}{8}}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12 - \\frac{3\\frac{5}{8}}{4\\frac{2}{6}}}{1\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 + \\frac{12 - \\frac{3\\frac{5}{8}}{4\\frac{2}{6}}}{1\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{14}{8 + \\frac{12 - \\frac{3\\frac{5}{8}}{4\\frac{2}{6}}}{1\\frac{5}{12}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.75, bodu=93, $$18 \cdot -17 + \frac{-8}{10 \cdot 3\frac{2}{8}}=\textcolor{white}{-306\frac{16}{65}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "iALNRa_0219_2215", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = -306.24615384615, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19906, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{-19906}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-306\\frac{16}{65}", ["x"] = -306, ["y"] = 16, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-8}{10 \\cdot 3\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "18 \\cdot -17 + \\frac{-8}{10 \\cdot 3\\frac{2}{8}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.76, bodu=185, $$-12 \cdot (3\frac{5}{9} - (\frac{\frac{1\frac{1}{4}}{11}}{4\frac{3}{10}} + 4\frac{2}{9}))=\textcolor{white}{8\frac{150}{473}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "0KTN8Q_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = 8.3171247357294, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3934, ["jmenovatel"] = 473 }, ["render"] = "\\frac{23604}{2838}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{150}{473}", ["x"] = 8, ["y"] = 150, ["z"] = 473 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}}{4\\frac{3}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}}{4\\frac{3}{10}} + 4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}}{4\\frac{3}{10}} + 4\\frac{2}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} - (\\frac{\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}}{4\\frac{3}{10}} + 4\\frac{2}{9})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{9} - (\\frac{\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}}{4\\frac{3}{10}} + 4\\frac{2}{9}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-12 \\cdot (3\\frac{5}{9} - (\\frac{\\frac{1\\frac{1}{4}}{11}}{4\\frac{3}{10}} + 4\\frac{2}{9}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.77, bodu=154, $$4\frac{1}{10} + (-19) - \frac{3\frac{5}{14}}{\frac{11 + 3\frac{2}{7}}{-18}}=\textcolor{white}{-10{,}67}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "yh9wvI_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -10.67, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1067, ["jmenovatel"] = 100 }, ["render"] = "\\frac{-10670}{1000}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{67}{100}", ["tex_float"] = "-10{,}67", ["x"] = -10, ["y"] = 67, ["z"] = 100 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{10} + (-19)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11 + 3\\frac{2}{7}}{-18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{14}}{\\frac{11 + 3\\frac{2}{7}}{-18}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{1}{10} + (-19) - \\frac{3\\frac{5}{14}}{\\frac{11 + 3\\frac{2}{7}}{-18}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.78, bodu=155, $$(1\frac{5}{11} \cdot (\frac{6}{-8} + 3\frac{4}{9}) - 1\frac{5}{9}) \cdot -5=\textcolor{white}{-11\frac{9}{11}}$$return { ["body"] = 155, ["id"] = "pbgjBF_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.38, ["reseni"] = { ["float"] = -11.818181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -130, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-130}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{9}{11}", ["x"] = -11, ["y"] = 9, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-8} + 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{6}{-8} + 3\\frac{4}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} \\cdot (\\frac{6}{-8} + 3\\frac{4}{9})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{11} \\cdot (\\frac{6}{-8} + 3\\frac{4}{9}) - 1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{11} \\cdot (\\frac{6}{-8} + 3\\frac{4}{9}) - 1\\frac{5}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{11} \\cdot (\\frac{6}{-8} + 3\\frac{4}{9}) - 1\\frac{5}{9}) \\cdot -5", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.79, bodu=126, $$\frac{1\frac{4}{11} - (5 + 3\frac{4}{8} + (-14))}{12} \cdot -19=\textcolor{white}{-10\frac{229}{264}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "hMhpcE_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -10.867424242424, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2869, ["jmenovatel"] = 264 }, ["render"] = "\\frac{-2869}{264}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{229}{264}", ["x"] = -10, ["y"] = 229, ["z"] = 264 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 3\\frac{4}{8} + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 3\\frac{4}{8} + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} - (5 + 3\\frac{4}{8} + (-14))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{11} - (5 + 3\\frac{4}{8} + (-14))}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{11} - (5 + 3\\frac{4}{8} + (-14))}{12} \\cdot -19", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.8, bodu=159, $$\frac{14}{3\frac{2}{10}} + 21 + (-18 + 1\frac{1}{5} - \frac{4\frac{1}{7}}{5})=\textcolor{white}{7\frac{209}{280}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "Nwb2UB_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.4, ["reseni"] = { ["float"] = 7.7464285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2169, ["jmenovatel"] = 280 }, ["render"] = "\\frac{2169}{280}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{209}{280}", ["x"] = 7, ["y"] = 209, ["z"] = 280 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{3\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{3\\frac{2}{10}} + 21", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{7}}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{1}{5} - \\frac{4\\frac{1}{7}}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-18 + 1\\frac{1}{5} - \\frac{4\\frac{1}{7}}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{14}{3\\frac{2}{10}} + 21 + (-18 + 1\\frac{1}{5} - \\frac{4\\frac{1}{7}}{5})", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.81, bodu=129, $$(19 + (-16 \cdot 13)) \cdot 2\frac{2}{6} - ((15 + (-15))^3 + 3\frac{2}{6})=\textcolor{white}{-444\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "bO1vF9_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.2104, ["reseni"] = { ["float"] = -444.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1333, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-1333}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-444\\frac{1}{3}", ["x"] = -444, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "19 + (-16 \\cdot 13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(19 + (-16 \\cdot 13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(19 + (-16 \\cdot 13)) \\cdot 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(15 + (-15))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(15 + (-15))^3 + 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((15 + (-15))^3 + 3\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(19 + (-16 \\cdot 13)) \\cdot 2\\frac{2}{6} - ((15 + (-15))^3 + 3\\frac{2}{6})", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.82, bodu=131, $$\frac{\frac{16 + 2\frac{2}{10} + 13}{9 \cdot 20 - 15}}{4\frac{3}{5}}=\textcolor{white}{\frac{52}{1265}}$$return { ["body"] = 131, ["id"] = "2Fl5VW_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.22, ["reseni"] = { ["float"] = 0.041106719367589, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 52, ["jmenovatel"] = 1265 }, ["render"] = "\\frac{260}{6325}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{52}{1265}", ["y"] = 52, ["z"] = 1265 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{10} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "16 + 2\\frac{2}{10} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 20", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 20 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{16 + 2\\frac{2}{10} + 13}{9 \\cdot 20 - 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{16 + 2\\frac{2}{10} + 13}{9 \\cdot 20 - 15}}{4\\frac{3}{5}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.83, bodu=123, $$(11 - (16 + (18 - 11)^3)) \cdot (\frac{3\frac{5}{9}}{15} + 5)=\textcolor{white}{-1822\frac{22}{45}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "DI93As_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.1676, ["reseni"] = { ["float"] = -1822.4888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -82012, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{-246036}{135}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1822\\frac{22}{45}", ["x"] = -1822, ["y"] = 22, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(18 - 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "16 + (18 - 11)^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(16 + (18 - 11)^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - (16 + (18 - 11)^3)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (16 + (18 - 11)^3))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{9}}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{9}}{15} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{5}{9}}{15} + 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 - (16 + (18 - 11)^3)) \\cdot (\\frac{3\\frac{5}{9}}{15} + 5)", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.84, bodu=177, $$\frac{4\frac{1}{9}}{3\frac{3}{9} \cdot 3\frac{1}{6} \cdot (\frac{10}{9})^2}=\textcolor{white}{\frac{2997}{9500}}$$return { ["body"] = 177, ["id"] = "5cqKN5_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.5124, ["reseni"] = { ["float"] = 0.31547368421053, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2997, ["jmenovatel"] = 9500 }, ["render"] = "\\frac{26973}{85500}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2997}{9500}", ["y"] = 2997, ["z"] = 9500 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} \\cdot (\\frac{10}{9})^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{3}{9} \\cdot 3\\frac{1}{6} \\cdot (\\frac{10}{9})^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{9}}{3\\frac{3}{9} \\cdot 3\\frac{1}{6} \\cdot (\\frac{10}{9})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.85, bodu=167, $$\frac{-22}{2\frac{4}{10}} - 2\frac{3}{9} \cdot (13 + 3\frac{1}{6}) - (-18)=\textcolor{white}{-28\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 167, ["id"] = "ChEX3B_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.45, ["reseni"] = { ["float"] = -28.888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -260, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-260}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-28\\frac{8}{9}", ["x"] = -28, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-22}{2\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 3\\frac{1}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} \\cdot (13 + 3\\frac{1}{6})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-22}{2\\frac{4}{10}} - 2\\frac{3}{9} \\cdot (13 + 3\\frac{1}{6})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-22}{2\\frac{4}{10}} - 2\\frac{3}{9} \\cdot (13 + 3\\frac{1}{6}) - (-18)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.86, bodu=202, $$-6 - (2\frac{5}{12} - (1\frac{4}{8} \cdot 2\frac{5}{11} + 13) - (4\frac{1}{4} + 6))=\textcolor{white}{18\frac{17}{33}}$$return { ["body"] = 202, ["id"] = "coVjid_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.66, ["reseni"] = { ["float"] = 18.515151515152, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 611, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{611}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18\\frac{17}{33}", ["x"] = 18, ["y"] = 17, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11} + 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{12} - (1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11} + 13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{4} + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{4} + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{12} - (1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11} + 13) - (4\\frac{1}{4} + 6)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{12} - (1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11} + 13) - (4\\frac{1}{4} + 6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 - (2\\frac{5}{12} - (1\\frac{4}{8} \\cdot 2\\frac{5}{11} + 13) - (4\\frac{1}{4} + 6))", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.87, bodu=154, $$(\frac{4\frac{2}{8}}{-9 + 12 - (-14)})^4 \cdot \frac{2\frac{2}{6}}{-13}=\textcolor{white}{-\frac{7}{9984}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "eWUkdf_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.3728, ["reseni"] = { ["float"] = -0.00070112179487179, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 9984 }, ["render"] = "\\frac{-7}{9984}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{9984}", ["y"] = -7, ["z"] = 9984 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-9 + 12 - (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{8}}{-9 + 12 - (-14)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{2}{8}}{-9 + 12 - (-14)})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{6}}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{2}{8}}{-9 + 12 - (-14)})^4 \\cdot \\frac{2\\frac{2}{6}}{-13}", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.88, bodu=172, $$\frac{3\frac{1}{9} - (7 + 3 + (-9))}{7 - \frac{2\frac{3}{10}}{1\frac{4}{6}}}=\textcolor{white}{\frac{950}{2529}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "r7f8OR_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = 0.37564254646105, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 950, ["jmenovatel"] = 2529 }, ["render"] = "\\frac{950}{2529}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{950}{2529}", ["y"] = 950, ["z"] = 2529 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 3 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 3 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} - (7 + 3 + (-9))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10}}{1\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{2\\frac{3}{10}}{1\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{9} - (7 + 3 + (-9))}{7 - \\frac{2\\frac{3}{10}}{1\\frac{4}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.89, bodu=141, $$\frac{-9 \cdot -13}{\frac{\frac{2\frac{4}{7} + 12}{-17}}{2\frac{5}{11}}}=\textcolor{white}{-335\frac{1}{22}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "fCoFTu_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = -335.04545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7371, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{7371}{-22}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-335\\frac{1}{22}", ["x"] = -335, ["y"] = 1, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{7} + 12}{-17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{4}{7} + 12}{-17}}{2\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-9 \\cdot -13}{\\frac{\\frac{2\\frac{4}{7} + 12}{-17}}{2\\frac{5}{11}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.9, bodu=143, $$\frac{-11}{-10} - 3\frac{1}{9} + \frac{4\frac{5}{14}}{11} \cdot 14=\textcolor{white}{3\frac{529}{990}}$$return { ["body"] = 143, ["id"] = "0Ze7WK_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.3, ["reseni"] = { ["float"] = 3.5343434343434, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3499, ["jmenovatel"] = 990 }, ["render"] = "\\frac{3499}{990}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{529}{990}", ["x"] = 3, ["y"] = 529, ["z"] = 990 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-10} - 3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "4\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{14}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{14}}{11} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-10} - 3\\frac{1}{9} + \\frac{4\\frac{5}{14}}{11} \\cdot 14", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.91, bodu=144, $$(\frac{3\frac{3}{10}}{11 - 13} - (-19)) \cdot (1\frac{1}{6} - (-8))=\textcolor{white}{159\frac{1}{24}}$$return { ["body"] = 144, ["id"] = "5e9M7Q_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.31, ["reseni"] = { ["float"] = 159.04166666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3817, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{19085}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "159\\frac{1}{24}", ["x"] = 159, ["y"] = 1, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{10}}{11 - 13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{10}}{11 - 13} - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{10}}{11 - 13} - (-19))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{6} - (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{10}}{11 - 13} - (-19)) \\cdot (1\\frac{1}{6} - (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.92, bodu=116, $$-14 - (-19) + \frac{14}{-17 \cdot 1\frac{4}{8}} + 17 - (-11)=\textcolor{white}{32\frac{23}{51}}$$return { ["body"] = 116, ["id"] = "WWFlfX_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.12, ["reseni"] = { ["float"] = 32.450980392157, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1655, ["jmenovatel"] = 51 }, ["render"] = "\\frac{1655}{51}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32\\frac{23}{51}", ["x"] = 32, ["y"] = 23, ["z"] = 51 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{14}{-17 \\cdot 1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-14 - (-19) + \\frac{14}{-17 \\cdot 1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-19) + \\frac{14}{-17 \\cdot 1\\frac{4}{8}} + 17", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - (-19) + \\frac{14}{-17 \\cdot 1\\frac{4}{8}} + 17 - (-11)", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.93, bodu=214, $$3\frac{4}{8} \cdot \frac{1\frac{1}{11}}{\frac{-9}{4\frac{4}{12} \cdot 1\frac{1}{6}}}=\textcolor{white}{-2\frac{43}{297}}$$return { ["body"] = 214, ["id"] = "lKhizo_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.73, ["reseni"] = { ["float"] = -2.1447811447811, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -637, ["jmenovatel"] = 297 }, ["render"] = "\\frac{-1274}{594}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{43}{297}", ["x"] = -2, ["y"] = 43, ["z"] = 297 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} \\cdot 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-9}{4\\frac{4}{12} \\cdot 1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{11}}{\\frac{-9}{4\\frac{4}{12} \\cdot 1\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} \\cdot \\frac{1\\frac{1}{11}}{\\frac{-9}{4\\frac{4}{12} \\cdot 1\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.94, bodu=138, $$(-8 - 10)^2 - (-5) + 12 - (12 + 3\frac{2}{8}) \cdot 2\frac{5}{5}=\textcolor{white}{295{,}25}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "ercrjM_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = 295.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1181, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{1181}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "295\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "295{,}25", ["x"] = 295, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 - 10)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 - 10)^2 - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 - 10)^2 - (-5) + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 3\\frac{2}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2\\frac{5}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 + 3\\frac{2}{8}) \\cdot 2\\frac{5}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-8 - 10)^2 - (-5) + 12 - (12 + 3\\frac{2}{8}) \\cdot 2\\frac{5}{5}", ["typ"] = "minus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.95, bodu=183, $$3\frac{1}{7} + (-10 - 1\frac{1}{8} - \frac{4\frac{1}{10}}{-12} \cdot -9)=\textcolor{white}{-11\frac{2}{35}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "ffXpO3_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.55, ["reseni"] = { ["float"] = -11.057142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -387, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-387}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{2}{35}", ["x"] = -11, ["y"] = 2, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{10}}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{10}}{-12} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{1}{8} - \\frac{4\\frac{1}{10}}{-12} \\cdot -9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} + (-10 - 1\\frac{1}{8} - \\frac{4\\frac{1}{10}}{-12} \\cdot -9)", ["typ"] = "plus" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.96, bodu=137, $$1\frac{4}{11} \cdot \frac{(15 - 11)^4}{-14 - (-12 - (-11))}=\textcolor{white}{-26\frac{122}{143}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "yrKayU_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.2628, ["reseni"] = { ["float"] = -26.853146853147, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3840, ["jmenovatel"] = 143 }, ["render"] = "\\frac{-3840}{143}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-26\\frac{122}{143}", ["x"] = -26, ["y"] = 122, ["z"] = 143 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(15 - 11)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-14 - (-12 - (-11))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(15 - 11)^4}{-14 - (-12 - (-11))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{4}{11} \\cdot \\frac{(15 - 11)^4}{-14 - (-12 - (-11))}", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.97, bodu=254, $$3\frac{5}{14} \cdot \frac{\frac{3\frac{5}{10}}{18}}{(10 + (-10 + 4\frac{4}{14}))^2}=\textcolor{white}{\frac{2303}{64800}}$$return { ["body"] = 254, ["id"] = "sKNgnj_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.9496, ["reseni"] = { ["float"] = 0.03554012345679, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2303, ["jmenovatel"] = 64800 }, ["render"] = "\\frac{16121}{453600}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2303}{64800}", ["y"] = 2303, ["z"] = 64800 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 47, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "3\\frac{5}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{10}}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 4\\frac{4}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "10 + (-10 + 4\\frac{4}{14})", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + (-10 + 4\\frac{4}{14}))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{5}{10}}{18}}{(10 + (-10 + 4\\frac{4}{14}))^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{5}{14} \\cdot \\frac{\\frac{3\\frac{5}{10}}{18}}{(10 + (-10 + 4\\frac{4}{14}))^2}", ["typ"] = "krat" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.98, bodu=274, $$\frac{-20 - ((\frac{3\frac{2}{7}}{3\frac{5}{10} + 1\frac{5}{7} - 3\frac{5}{10}})^2 - (-11))}{9}=\textcolor{white}{-3\frac{1105}{1296}}$$return { ["body"] = 274, ["id"] = "ApN6Sh_0219_2215", ["obtiznost"] = 2.0492, ["reseni"] = { ["float"] = -3.8526234567901, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4993, ["jmenovatel"] = 1296 }, ["render"] = "\\frac{-4993}{1296}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{1105}{1296}", ["x"] = -3, ["y"] = 1105, ["z"] = 1296 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{7}}{3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{7}}{3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{7}}{3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}})^2 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{3\\frac{2}{7}}{3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}})^2 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-20 - ((\\frac{3\\frac{2}{7}}{3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}})^2 - (-11))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-20 - ((\\frac{3\\frac{2}{7}}{3\\frac{5}{10} + 1\\frac{5}{7} - 3\\frac{5}{10}})^2 - (-11))}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.99, bodu=157, $$\frac{\frac{-11 - 4\frac{1}{4}}{-15}}{4\frac{1}{8} \cdot (18 - 13)}=\textcolor{white}{\frac{122}{2475}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "wyuvtG_0219_2215", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = 0.049292929292929, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 122, ["jmenovatel"] = 2475 }, ["render"] = "\\frac{488}{9900}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{122}{2475}", ["y"] = 122, ["z"] = 2475 }, ["seed"] = "TXcCmFie9u88KFzF1gPm_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11 - 4\\frac{1}{4}}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(18 - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{1}{8} \\cdot (18 - 13)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-11 - 4\\frac{1}{4}}{-15}}{4\\frac{1}{8} \\cdot (18 - 13)}", ["typ"] = "lomeno" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: